İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1067
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :56
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1067
Şikayetçi:
 Okan Temizlik İlaçlama Gıda Mad. Ürt. Pazr. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fatih Cad. No:7/H ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği, İstasyon Cad. Doğan Sok. No: 13 Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5687
Başvuruya konu ihale:
 2007/175122 İKN|li “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.06.26.0167/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Okan Temizlik İlaçlama Gıda Mad. Ürt. Pazr. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif ile en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olduğu, ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük sorgulamasının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

           

26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, lisans ve harç giderleri isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir.

           

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3. Ayrıca,

            a) Çalıştırılan personelin tanıtıcı yaka kartları giderleri yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

            b) İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. Çalışan her bir personel için günlük 1 (bir) öğün (3 kaptan) oluşan yemek verilecektir.

            c) Yol gideri olarak yüklenici firma tarafından günlük 2,6 YTL’nin aylık 26 (yirmi altı) gün olan mesai gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan brüt 67,6 YTL aylık nakdi ödenecektir.

            d) Yüklenici firma çalıştırdığı personeline (vasıflı personel hariç 160 kişi) işverenin onayladığı 3 (üç) takım (2 yazlık – 1 kışlık) iş elbisesi ve 2 çift ayakkabı ve 80 kişiye çizme verecektir. Vasıflı personel için (60+3 kişi) ise 2 takım (1 yazlık – 1 kışlık) iş elbisesi verilecektir. Tıbbi atıkların taşınma ve boşaltılma işlemlerini yürüten personel (3 kişi) tıbbi atık yönetmeliğine uygun kıyafetler verilecektir. (Kişi başı 1’er adet turuncu renkte su geçirmeyen tulum, 1’er çift eldiven, 1’er çift çizme, maske ve gerektiğinde bone ile gözlük kullanılması sağlanacaktır.) Soğuk hava şartlarında dış alanlarda çalıştırılacak elemanları için logolu yağmurluk temin edecektir. Bahçe temizlik hizmetlerinde çalışacak personele (6 kişi) 2’şer adet iş tulumu ve 2’şer adet uygun çizme verecektir.

            e) Hizmette görevli personel ve ödenecek ücret aşağıdaki çizelgededir.

 

İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İŞİN BİTİŞ TARİHİNE KADAR ÇALIŞACAK PERSONELLER:

 

   PERSONEL            GÖREVİ                             ASGARİ EĞİTİM           TABAN AYLIK      SAYI

Vasıflı Personel

Ameliyathane, Yoğun Bakım, Bilgisayar Ünitesi, Acil, Teknik Servis vb. hassas bölgeler

 

En az lise ve dengi okul mezunu

 

Asgari ücret x 1,5

60

Vasıfsız Personel

Hassas bölgeler harici yerler

En az ilkokul mezunu

Asgari ücret

160

Ekip Sorumlusu

Çalışanların denetimi

Ev ekonomisi, Otelcilik yüksekokulu, Hemşirelik yüksek okulu, Sağlık idaresi Y.O. vb. gibi en az yüksek okul mezunu

Asgari ücret x 1,7

2

Genel Yönetici

İdare ile koordinasyon ve işlerin genel kontrolü

Ev ekonomisi, Otelcilik yüksekokulu, Hemşirelik yüksek okulu, Sağlık idaresi Y.O. vb. gibi en az yüksek okul mezunu

Asgari ücret x 2,2

1

 

 

 

13,5 RESMİ TATİL GÜNÜ ÇALIŞACAK PERSONELLER:

 

PERSONEL            GÖREVİ                             ASGARİ EĞİTİM           TABAN AYLIK      SAYI

Vasıfsız Personel

Hassas bölgeler harici yerler

En az ilkokul mezunu

Asgari ücret

160

Ekip Sorumlusu

Çalışanların denetimi

Ev ekonomisi, Otelcilik yüksekokulu, Hemşirelik yüksek okulu, Sağlık idaresi Y.O. vb. gibi en az yüksek okul mezunu

Asgari ücret x 1,7

1

 

            g) Ayrıntıları teknik şartnamede gösterilen demirbaş harici temizlik malzeme bedeli teklif fiyata dahildir.

 

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

            26.5. İş kazaları meslek hastalıkları sigortası ile tehlike sınıfı 1 ve prim oranı %2 dır.”

           

            Düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            Ayrıca, teknik şartnamenin 11 inci maddesinde; hastane ana bina ve çevre binaları alanı içerisinde bulunan çeşitli zararlıları ve hastalık oluşmasına sebep olabilen hamamböceği, bit, pire, kene, karınca, sivrisinek, karasinek vb. haşerelerin larva yumurta erginleri ile mücadele yapılması için ilaçlama yapılacağı belirtilmiştir.

 

            İhale konusu işe ait asgari işçilik maliyetinin (%3 sözleşme gideri dahil, giyim ve temizlik malzemesi gideri hariç) 2.509.069,19 YTL olduğu tespit edilmiştir.

           

İhale komisyonu tarafından Anıl-Tem Tem. Bilg. İnş. Nak. Gıda Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Onur End. Tem. Taş. Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Andaç Grup İnş. Gıda Tem. İlaç. Bil. Yem. Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Mispak Tem. Turz. ve Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti., Alnıaçık Eğt. Hiz. Fır. İşl. Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Okan Tem. İlaç. Gıda Mam. Üret. Paz. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenmiştir.

 

Anılan istekliler tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde; anılan isteklilerin tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, Anıl-Tem Tem. Bilg. İnş. Nak. Gıda Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Onur End. Tem. Taş. Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Andaç Grup İnş. Gıda Tem. İlaç. Bil. Yem. Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Mispak Tem. Turz. ve Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif fiyata dahil edilmesi gereken ilaçlama gideri ile ilgili olarak tekliflerinde maliyet öngörülmediği, Alnıaçık Eğt. Hiz. Fır. İşl. Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Okan Tem. İlaç. Gıda Mam. Üret. Paz. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ilaçlama gideri ile ilgili tekliflerinde maliyet öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;              

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

             Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdare, Kamu İhale Genel tebliğindeki düzenleme gereği, teklifin oluşturulmasında önemli gördüğü bileşenleri belirtmek suretiyle açıklama istemesi gerekmektedir. Buna göre; yaka kartının maliyeti, yaklaşık maliyetin miktarı göz önüne alındığında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla teklifin oluşturulmasında önemli maliyet bileşenleri olarak, %3 sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyeti, giyim gideri, temizlik malzemesi giderleri ve ilaçlama maliyetinin kabul edilmesi gerekmektedir. Bu maliyet bileşenleri ile ilgili olarak belgeye dayalı olmak suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; ihale komisyonuca açıklaması uygun bulunan Anıl-Tem Tem. Bilg. İnş. Nak. Gıda Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Onur End. Tem. Taş. Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Andaç Grup İnş. Gıda Tem. İlaç. Bil. Yem. Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarında ilaçlama maliyeti ile ilgili olarak herhangi bir bedel öngörmediğinden bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

           

1- İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; “Malzemeli temizlik hizmetlerinin eksik personel ile yürütülmesi teknik şartnamede öngörülen kuralların yerine getirilmemesi ya da sözleşme şartlarından herhangi birine uyulmaması halinde durum, idarece bir tutanakla tespit edilir.  Bunun sonucunda yüklenicinin o ayki hakedişinden %1 kesinti yapılır. Anılan durum yükleniciye yazılı olarak ihtar mahiyetinde bildirilir ve düzeltilmesi için süre tanınır. Bildirim tarihinden itibaren idarece verilmiş süre zarfında aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. Cezayı gerektiren durum idarece verilen süre içinde firma tarafından giderilmediği takdirde o ayki hakedişinden %5 oranında ceza kesilir. Yüklenici aynı kusuru 3 (üç) defa işlediği takdirde idare sözleşmeyi feshetmeye ve teminatı gelir kaydetmeye yetkili olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamede sözleşmenin feshedileceğine ilişkin olarak idarece yapılan düzenlemenin,  4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun 4 ncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.”  hükmü ile anılan Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendinde yer alan; “Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin “Temizlikte kullanılacak malzeme ve ekipmanlar” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan malzeme listesinin 12. sırasında yer alan malzemenin adı; “Porçöz”, 31. sırasında yer alan malzemenin adının ise; “Ernet” olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak malzemelerin markalarını dökümanda  belirtmesi işlemi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                       

                                                             

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yaka kartı ile ilgili giderin isteklikler tarafından ayni olarak karşılanacağı ve teklif fiyata dahil edileceği, teknik şartnamede iş bünyesinde ilaçlama işinin olduğu ve yüklenici tarafından yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen Anıl-Tem Tem. Bilg. İnş. Nak. Gıda Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Onur End. Tem. Taş. Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Andaç Grup İnş. Gıda Tem. İlaç. Bil. Yem. Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Mispak Tem. Turz. ve Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinde söz konusu maliyet kalemleri ile ilgili, Alnıaçık Eğt. Hiz. Fır. İşl. Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ise yaka kartı ile ilgili tutar öngörmediği tespit edilmiştir.

 

Okan Tem. İlaç. Gıda Mam. Üret. Paz. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından giyim gideri ile ilgili sunulan proforma faturada; tıbbi atık personeli için istenilen 3 adet maske ve 3 adet bone ile bahçe temizliğinde çalışacak personel için istenilen 12 adet iş tulumu yer almamasına rağmen, anılan isteklinin teklifinde öngördüğü firma karı dikkate alındığında, söz konusu giysilerin karşılanabileceği anlaşılmaktadır.

 

Bu nedenle, çoğunluk görüşünde açıklaması uygun bulunan Alnıaçık Eğt. Hiz. Fır. İşl. Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiğinden, çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul