• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1113
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :118
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1113
Şikayetçi:
 Karadağ Ltd. Şti., İkinisan Caddesi Hafiziye Mahallesi Nu: 3 K: 1 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü, VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2008 / 6252
Başvuruya konu ihale:
 G6252 İhale Kayıt Numaralı “Binek Aracı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 08.06.66.0202/2008-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 25.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bir Adet Binek Aracı Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Karadağ Ltd. Şti.’nin 27.02.2008 tarih ve 6252 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2007 ve 2008 yıllarında Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tüm ihalelerde dosyaların kişiye özel hazırlandığı için diğer idarelere oranla yüksek ihale bedellerinin ortaya çıktığı, 25.02.2008 tarihinde gerçekleştirilen binek aracı ihalesinde istenilen belgenin sadece bir firmada olduğu için ihalenin yüksek fiyatla sonuçlandırıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul