İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1115
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :126
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1115
Şikayetçi:
 Kaçmaz Danışmanlık Reklam Organizasyon Tekstil Otomotiv ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Mahmut KAÇMAZ Uğur Mumcu caddesi Nu 63/10 Gaziosmanpaşa / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dikmen Caddesi Nu 89 06100 A. Ayrancı Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6199
Başvuruya konu ihale:
 2008/17180 İhale Kayıt Numaralı “Uluslararası Polis Şefleri Birliği (IACP) 25. Avrupa Polis Yönetimi Konferansı Organizasyon Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.06.60.0139/2008-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı tarafından 22.02.2008 tarihinde  Pazarlık usulü ile yapılan “Uluslararası Polis Şefleri Birliği (IACP) 25.Avrupa Polis Yönetimi Konferansı Organizasyon Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Kaçmaz Danışmanlık Reklam Organizasyon Tekstil Otomotiv ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Mahmut KAÇMAZ’ın 26.02.2008 tarih ve 6199 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile iddiaların incelenmesi kapsamında başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1)  İdarece söz konusu ihale için rekabet koşulları ihlal edilerek IAPCO   (Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri Birliği ) belgesi  olan firmaları davet ettiği, söz konusu belgenin işin istekliler tarafından yapılabilirliğini ölçecek nitelikte olmadığı halde gereğinden fazla sayıda ve rekabeti engelleyici bir tutumla mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belge istenildiği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhalenin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesinde yer alan koşullar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihale edildiği,

 

İddia edilmektedir.

           

 

           İdarece gönderilen İhale Süreci Bilgi Formu ile 29.02.2008 tarih ve 44011 sayılı yazı içeriğinden ihalenin pazarlık usulü ile yapıldığı, ihaleye 9 firmanın davet edildiği ve 5 isteklinin ihaleye teklif verdiği, başvuru sahibi firmanın ihaleye davet edilmediği, idarece kesinleşen ihale kararı alındığı ve henüz sözleşmenin imzalanmadığı  belirlenmiştir. 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde;  iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.         

          İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

         Açıklanan nedenlerle;

 

         İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

        
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul