İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1175
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :67
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1175
Şikayetçi:
 Aydın Grup Kurumsal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. G.M.K. Bulvarı No: 105/10 Anıttepe /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği, AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2008 / 3713
Başvuruya konu ihale:
 2007/148519 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 08.04.45.0171/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aydın Grup Kurumsal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2008 tarih ve 3713 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihalenin, giyim ve temizlik malzemeleri giderleri hariç % 3 sözleşme gideri ile portör muayene ücretleri dahil asgari işçilik maliyetinin 4.906.506,62 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif miktarı ise 4.944.200,00 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyet ile arasında 37.694,62 YTL lik bir fark bulunduğu,

 

Bu miktar ile yüklenicinin 243x4=972 adet iş elbisesi giderini, bunun dışında teknik şartnamede belirtilen ve aşağıdaki tabloda ayrıntıları verilen temizlik malzemelerini karşılaması gerekmektedir.

 

Temizlik malzemelerine ilişkin liste:

 

Temizlik malzemesi ve ekipman

Adet/Kg/Pkt

Temzilik malzemesi

Adet/kg

Kağıt peçete(100’lük)

20.000

Plastik tem. Kovası

200

Tuvalet Kağıdı (rulo)

20.000

Bulaşık eldiveni

6000 çift

Kağıt Havlu (rulo)

36.000

Paspas püsküllü

10.000

Sabun 100 Gr

3000

Temizlik süpürgesi

150

Cla Bakım maddesi

1000 Kg

Camsil sıvı

1000

Çöp torbası (80x110)

4000

Klorak

10.000

Çöp torbası Tıbbi atık (70x75)

9000

Yer için cila

3000

Çöp torbası (80x110) Dökme mavi

3000

Leke çıkarıcı

500

Çöp torbası (70x75)

2000

Sıvı sabun

10.000

Çöp torbası (50x55)

2000

Çok amaçlı zemi temizleme sıvısı

15.000

Tuvalet fırçası

1000

Nemli paspas yedeği

10.000

Lavabo fırçası

1000

Yer bezi

10.000

Cam çekçek

20

Lavabo ovma tozu

8.000

Cam çekçek lastik yedeği

1000

Kireç çözücü

3.000

Yer çekçek

1000

Oda parfümü

2.000

Yer fırçası

600

WC koku giderici

200

Sırık süpürge

600

Çizme

300

Faraş

200

Ernet

2000

 

İhale komisyonu almış olduğu ara karar ile Turteks Turz. Ltd. Şti. , Yüksel Turzm. Ltd. Şti., Zengin Temizlik Ltd. Şti., Seven İnşaat Tic. A.Ş. ve Güven Güven Temizlik Ltd. Şti.nin teklif miktarlarının aşırı düşük olduğu gerekçeleriyle teklif bileşenlerinin belgelere dayandırılarak açıklanması talep edilmiş ve alınan cevaplar sonucunda açıklamaların değerlendirilmesi neticesinde  kabul edilerek ihale Seven İnşaat Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı,

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, giyim giderleri için Öz Erciyes Giyim Sanayinden 14.12.2007 tarihli proforma fatura ile 10.497,60YTL’ye,  temizlik malzemesi giderlerini Özata Ltd. Şti.’den alınan 13.12.2007 tarihli proforma fatura ile (%75 iskonto ile) 27.084,75 YTL’ye gerçekleştirebileceğine dair belge sunmuştur. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklaması tutarlı ve belgeye dayandırılmış olması nedeniyle ihale komisyonu tarafından teklifin geçerli sayılmasına yönelik kararda mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul