İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1223
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :141
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1223
Şikayetçi:
 Çuhadaroğlu Toplu Temizlik Yemek Gıda Özel Güvenlik Toplu Taşıma İnş. Tic. San. Ltd. Şti., Şarkiye Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi No: 124/3 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü, Saray Mahallesi Ulukonak Caddesi No: 5 52089 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6658
Başvuruya konu ihale:
 2008/16673 İhale Kayıt Numaralı “Ordu Merkez İlç.Taş.Kaps.Bulu.Öğrencilere Öğle Yeme.Olar.Mal.Dahil Yemek Piş.Dağı.Ve Sonr.Hiz.Al.İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.06.98.0171/2008-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22.02.2008 tarihinde pazarlık (21/b) usulü ile yapılan Ordu Merkez İlç.Taş.Kaps.Bulu.Öğrencilere Öğle Yeme.Olar.Mal.Dahil Yemek Piş.Dağı.Ve Sonr.Hiz.Al.İşi ihalesine ilişkin olarak Çuhadaroğlu Toplu Temizlik Yemek Gıda Özel Güvenlik Toplu Taşıma İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarih ve 6658 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, pazarlık usulü ile yapılan ihaleye katılmak istediklerini bir dilekçe ile bildirmelerine rağmen ihaleye davet edilmemelerinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Şikayete konu ihalelerin 2007/202801 İKN’li ve aynı konulu ihalenin Kuruma yapılan itirazen şikayet inceleme süreci devam etmekte olduğundan, ihale konusu hizmetin devam ettirilmesi zorunluluğu nedeniyle ilk ihalenin 10 gün süreli, ikinci ihalenin de 36 günlük olarak idare tarafından öngörülemeyen bir durum oluştuğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale edildiği, 2008/16673 nolu ihaleye konu hizmetin satın alınmış olduğu, 2008/23681 nolu ihaleye konu hizmetin de sözleşmeye bağlandığı ve 31.03.2008 tarihi itibariyle de tamamlanacağı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalenin, 2007/202801 İKN’li aynı konulu ihaleye yapılan başvurunun henüz sonuçlandırılmamış olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi kapsamında gerçekleştirildiği, 4734 sayılı Kanunun emredici hükümlerine uygun hareket edildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde;  iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul