İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1396
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :19
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1396
Şikayetçi:
 Çağrı Temizlik İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Hastane Cad. Toksoy İşhanı Nu 4/7 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Bakım Başmühendisliği,G.M.K. Bulvarı İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7184
Başvuruya konu ihale:
 2007/185917 İhale Kayıt Numaralı “52. Şube (Mersin) Şefliği Devlet ve İl Yollarında Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.07.41.0102/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Bakım Başmühendisliği’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “52. Şube (Mersin) Şefliği Devlet ve İl Yollarında Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Çağrı Temizlik İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 27.12.2007 tarihinde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünce yapılan 52. Şube Mersin Şefliği Devlet ve İl Yollarında Rutin Bakım ve Onarım (Yama İşleri, Sanat Yapıları Bakımı, Trafik İşlerinin Yapılması, Ot Biçme, Ağaç Budama, Kar ve Buz Mücadelesi) İşlerinin Yapılması ihalesine istekli olarak katıldıkları,  tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, ihale komisyonunca teklif fiyatları ile ilgili açıklama istendiği, 14.01.2008 tarihli yazı ile söz konusu iş kapsamında çalışacak işçilerin ve araçlara ilişkin giderlerin verdikleri teklif fiyat ile karşılanacağını açıklamalı olarak idareye sundukları, ancak Kesinleşen İhale Kararı ile ihalenin Metin Gürbüz´de kaldığı ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Mastar Ltd. Şti. olduğu ile aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin cevaplarının ihale komisyonunca uygun görülmediğinin bildirildiği, ihale komisyonunun tekliflerini aşırı düşük bularak, kendi tekliflerinden 12.974,00 YTL fazla bir teklif veren firmanın teklifini en avantajlı teklif olarak belirlemesinin kamunun 12.974,00 YTL zarara uğratılmasına neden olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında:

 

“27.12.2007 tarihinde ihalesi yapılan 52. Şube (Mersin) Şefliği Devlet ve İl Yollarında Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması işinde ÇAĞRI Tem. İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek.Turz Taah. Tic. ve San.Ltd. Şti.´nin şikayet dilekçesi tarafımızdan incelenmiştir.

 

Adı geçen ihaleye teklif verip teklifleri geçerli firmaların teklif bedelleri aşağıdaki gibidir.

1-ÇAĞRI Tem.İnş.Med.Oto. Gıda Teks.Dek.Turz.Taah.Tic. ve San.Ltd.Şti. 96.386,00 YTL

2-KİLİT Tem.Taş.Gıda Turz.İnş.Tic.San.Ltd.Şti. : 96.415,00 YTL

3-ALHAN Tem.Gıda Sey.Teks.Pet.İnş.Day.Tük.San.Taah.Tic.Ltd.Şti. .:107.337,98YTL

4-Metin GÜRBÜZ :109.360,00 YTL

5-MASTAR İnş.Malz.Nak.Taah.İmal İth.İhr.Elek.Tic.ve San. Ltd.Şti. :116.204,00

6-TA-HA İnş. Taah. Ve Dış Tic.Ltd.Şti. :121.133,59 YTL

7-TUNACAN Oto. Nak.Turz.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. : 128.476,04 YTL

8-ZA-GÜR İnş.Tic. ve San.Ltd.ŞtiYTL:133.124,00 YTL

 

ÇAĞRI Tem. İnş. Med.Oto. Gıda Teks. Dek.Turz. Taah.Tic. ve San.Ltd. Şti. şikayet dilekçesinde özetle aşağıdaki konulara yer vermektedir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevabın ihale komisyonunca uygun görülmediğini bu yüzden tekliflerinin kabul edilmediği belirtilmektedir. Halbuki kamu yararı gözetilerek yüklenici karı düşünülmeden tekliflerinin hazırlandığını araçların kendi malı olması sebebiyle amortisman giderlerinin düşük olduğu her bir aracın günlük 10 lt yakıt tükettiği belirtilmekte bu yüzden asgari işçilik maliyetini ve araç giderlerini karşılayan tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirilemeyip en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği talep edilmektedir.

 

Tarafımızdan yapılan incelemede yukarıdaki şikayetler ile ilgili görüşümüz aşağıdaki gibidir. Kamu ihale kanununun 38.maddesine göre aşırı düşük sorgulamasının yapılması kanuni bir zorunluluktur. Kamu ihale tebliğinin XIII bölümünün H maddesinde 4737 sayılı kanunun 38. maddesinde; ihale komisyonu verilen teklifleri 37.maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eden bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içerisinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister denilmektedir.

 

Ayrıca, aşırı düşük sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplana % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır  hükmü yer almaktadır.

 

İhale komisyonunca işlemler buna göre yapılmış olup Kamu İhale Tebliğinin XIII bölümünün H maddesinde belirtildiği gibi İdarenin Tespit Ettiği Yaklaşık Maliyete Göre düşük maliyet hesabından düşük maliyet altında kalan tüm teklifler aşırı düşük olarak değerlendirilerek uygun görülmemiştir.

 

Dolayısıyla itiraz dilekçesinde belirtilen araçların kendi malınız olması sebebiyle amortisman giderlerinizin düşük olduğu ve pikaplarınızın 200 km. de 10 litre civarında mazot sarfettiği, teklifinizin yüklenici karı düşünülmeden kamu yararı gözetilerek verildiği konuları Kamu İhale Tebliğinin XIII bölümünün H maddesine göre uygun bulunmamaktadır. Kaldı ki günlük 200 km de sarfedilen motorin miktarı Makine İkmal Başmühendisliği’mizden alınan sarfiyat cetveline göre 20 litre civarındadır. Tekliflerin düşük maliyet hesap cetvelinin üzerinde olması kanuni bir sorumluluktur. Dolayısıyla ihalenin iptali ile ilgili şikayet dilekçesindeki gerekçelerin uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.”denilmektedir.

 

            İhale komisyonu; 96.386,00 YTL teklif fiyat veren Çağrı Tem. İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin,  96.415,00 YTL teklif fiyat veren Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. San.Ltd. Şti.’ni ve  107.337,98 YTL teklif fiyat veren Alhan Tem. Gıda Sey. Teks. Pet. İnş. Day. Tük. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerini aşırı düşük teklif olarak değerlendirmiş ve bu isteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerini talep etmiştir. Teklif fiyat açısından ilk üç sırada bulunan bu isteklilerin yaptıkları açıklama sonucunda açıklamaları yerinde bulmayarak, bu isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin Metin Gürbüz İnşaat Müteahhitliği ve Taahhüt İşleri’nde kalmasına karar vermiştir.

 

            İhale konusu iş ihale ilanının ve idari şartnamenin 2.a maddesinde; Rutin Bakım Hizmetleri (Yama İşleri, Sanat Yapıları Bakımı, Trafik İşlerinin Yapılması, Ot Biçme, Ağaç Budama, Kar ve Buz Mücadelesi) İşleri (Sözleşme İmzalandıktan Sonra İlk 3 Ay, 1 Adet Çift Kabinli Pikap ile 5 Adet Bakım İşçisi Çalıştırılacak; İşin Devamında İse 7 Ay, 2 Adet Çift Kabinli Pikap ve 10 Adet Bakım İşçisi Çalıştırılacaktır.) olarak tanımlanmıştır.

 

            Birim fiyat teklif alınmak suretiyle düzenlenen ihaleye ait Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, Bakım İşçisi Çalıştırılması (5 kişi), Bakım İşçisi Çalıştırılması (10 Kişi), Rutin Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İçin Araç Çalıştırılması (1 araç),  Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması İçin Araç Çalıştırılması (2 araç), Malzeme Ekipman Kullanım Bedeli olmak üzere 5 esas kalem belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında tanımlandığı haliyle ihale konusu iş personel ve araç çalıştırılması işi olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “ilk 3 ay 5 adet bakım işçisi çalıştırılacak, işin devamında ise 7 ay 10 adet bakım işçisi çalıştırılacaktır. (Düz işçilerin temini, ücreti ve tüm yasal ödemeler dahil)

Yemek Bedeli: Brüt ilk 3 ay 5 işçi; işin devamında 7 ay 10 işçi X ….. YTL X 26 gün

Giyim Bedeli: Her bir işçi için 2 takım alt ve üst iş elbisesi temini. ilk 3 ay 5 işçi; işin devamında 7 ay 10 işçi X ….. YTL X  1 defa/Yıl

Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılmasında Araç Çalıştırılması:

1 adet çift kabinli pikap x 26 gün x 3 ay= 78 gün,

2 adet çift kabinli pikap x 26 gün x 3 ay= 182 gün (13 sürücünün asgari ücret bedeli ve tüm yasal ödemeler dahil. Her bir araç 200 Km./gün üzerinden, araçlar en az 2002 model ve üstü)

Sözleşme Giderleri:

% 3 (Damga Vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, Noter Masrafları vb. giderler) (yüklenici karı ve genel giderler hariç) teklif fiyat dahildir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi Çağrı Tem. İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. teklifini idarece düzenlenen Birim Fiyat Teklif Cetveli kapsamında; Bakım İşçisi Çalıştırılması (5 kişi) için 12.600,00 YTL,  Bakım İşçisi Çalıştırılması (10 Kişi) için 58.800,00 YTL, Rutin Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İçin Araç Çalıştırılması (1 araç) için 4.134,00 YTL,  Rutin Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İçin Araç Çalıştırılması (2 araç) için 19.292,00 YTL, Malzeme Ekipman Kullanım Bedeli için 1.560,00 YTL olmak üzere toplam 96.386,00 YTL tutar olarak vermiştir.

 

            İhale komisyonu Çağrı Tem. İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatını aşırı düşük teklif olarak değerlendirmiş ve 10.01.2008 tarih 925 sayılı yazı ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında açıklama talep etmiştir.

 

            Çağrı Tem. İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. 14.01.2008 tarihli yazısı ile teklif fiyatına ilişkin olarak; İşçilik Hesaplama Modülü çıktıları, yakıt hesabı tablosu, giyim için Özlem İş Elbiseleri firmasından alınmış taahhüt belgesi ile birlikte açıklamada bulunmuştur.

 

            İhale komisyonu, Çağrı Tem. İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.  tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamayı; “günlük 200 km de sarf edilen motorin miktarı Makine İkmal Başmühendisliği’mizden alınan sarfiyat cetveline göre 20 litre civarındadır.” gerekçesiyle uygun bulmadığını beyan etmiş olup, belgelendirmek suretiyle yapılan açıklamanın uygun bulunmamasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

           

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1- İhale ilanının 05.12.2007 tarihli Kamu İhale Bülteni ile 07.12.2007 tarihli Yerel Bölge Gazetesinde yayınlandığı belirtilmiştir. İdarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarı 4734 sayılı Kanunun 13.b. 3 maddesinde; “Yaklaşık maliyeti altmış milyar Türk Lirasının (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirasının) üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.” kapsamında kaldığı, 27.12.2007 tarihinde yapılan ihale için yerel gazete ilan süresinin 20 gün olduğu, bu durumun Kanunun 13.b.3 maddesi hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

          2- İhale dokümanı ekinde verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Birim Fiyat Cetvelinde; “Yüklenici karı (% 15) ve Genel Giderler” şeklinde ayrı bir birim açılmıştır. Ayrıca Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Birim Fiyat Cetvelinin alt kısmında Not olarak; “Birim fiyatlara % 15 kar ve Genel Giderler Dahil % 18 KDV hariçtir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

          İhaleye teklif veren isteklilerde idarece verilen Birim Fiyat Cetveline uygun Birim Fiyat Cetveli vermiş olup, bir kısım istekliler kar için bir bedel öngörmüş, bir kısım istekliler ise kar için bir bedel öngörmeden teklif vermiş bulunmaktadır.

 

          İdarece yapılan düzenleme birim fiyat cetvelinde kar için ayrı bir birim oluşturulmasının yanında, isteklilerce verilecek teklif fiyat içerisinde kar için ayrılacak oranın belirlenmesi anlamını da taşımaktadır. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık taşıdığı gibi, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.2 maddesinde;  “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmüne de aykırılık  taşıdığı sonucuna varılmıştır.

 

          3- İhale konusu iş, personel ve araç çalıştırılması olarak düzenlenmiştir. İdari şartnamenin “Teklif Fiyat Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak işçilere ilişkin düzenleme yapılmış olmakla birlikte, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranına ilişkin düzenlemeye ise yer verilmediği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. G. 6. maddesinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” hükmü bulunmakta olup, idarece tesis edilen işlemin Tebliğ hükmüne uygun olmadığı gibi, istekliler arasında teklif fiyatın oluşturulmasında farklılığa yol açacağı açıktır. Nitekim aşırı düşük sorgulaması yapılan Çağrı Tem. İnş. Med. Oto. Gıda Teks. Dek. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranını % 3 oranı üzerinden,  Alhan Temizlik Gıda Sey. Teks. Petrol İnş. Dayanaklı Tük. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. ise % 2 oranı üzerinden hesaplamıştır.

         

          4- İhale komisyonu teklif fiyatı yaklaşık maliyetin altında olan sadece 3 istekliye ait teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirmiştir. Ancak ihaleye verilen bütün tekliflere ait teklif fiyatlar yaklaşık maliyetin altında bulunmaktadır. İdarece teklif fiyatı karsız yaklaşık maliyetin altında olan diğer istekliler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı görülmüştür. Dolayısıyla ihale komisyonunun aşırı düşük sorgulaması için aldığı ölçü anlaşılamamıştır.

 

          Diğer taraftan, Alhan Temizlik Gıda Sey. Teks. Petrol İnş. Dayanaklı Tük. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı 107.337,98 YTL olup, 23.583,14 YTL tutar ihtiva eden iş deneyim belgesi sunduğu, iş deneyim belgesinin ihale ilanının 4.3.1 maddesi ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde düzenlenen teklif edilen bedelin % 30 oranındaki iş deneyim belgesini karşılamadığı, ancak ihale komisyonunca bu konuda bir değerlendirme yapılmadığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul