İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1508
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :47
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1508
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak No: 22/21 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği Aksu Mahallesi Öğretmenler Sokak No: 11 18200 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7138
Başvuruya konu ihale:
 2007/165921 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizliği Haşere İle Mücadele Çamaşır Yıkama ve Ütüleme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.0738.0148/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizliği Haşere İle Mücadele Çamaşır Yıkama ve Ütüleme’’ ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendikleri, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylandığı ancak söz konusu karara ilişkin olarak Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine idarece tekliflerin yeniden değerlendirildiği, bu kez firmalarının da değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa en avantajlı teklifin firmalarına ait olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            27.11.2007 tarihinde yapılan ihaleden sonra, 03.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Rüyam Temizlik Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, en avantajlı ikinci teklif Akın – Sel Ltd. Şti. olarak belirlenmiş ancak Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 28.01.2008 tarih ve 2008/ UH.Z-444 sayılı kararı ile düzeltici işlem kararı verilmiştir.

 

             Düzeltici işlem sonrasında ihale komisyonunun 11.02.2008 tarihli kararı ile en avantajlı teklifin Mekantaş Ltd. Şti., ikinci en avantajlı teklif ise Tem - Ser Ltd. Şti. olarak belirlenmiş, başvuru sahibi firmanın teklifi ise değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; “İşin adı: Hastane genel temizliği, haşere ile mücadele, çamaşır yıkama ve ütüleme işi, İşin miktarı: 2008 yılı 12 aylık, toplam 16.949.41 metrekare alanda 80 işçi ile hastane genel temizliği, haşere ile mücadele, çamaşır yıkama ve ütüleme işi. Temizlik toplam 16.949.41 metrekare temizlenecek alanda 75 işçi ile çamaşırhane hizmetleri 5 işçi ile olmak üzere toplam 80 işçi ile yaptırılacaktır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde özetle; 80 işçinin ücreti, giyecek gideri (1 adet yazlık forma - 1 adet kışlık forma, tıbbi atık toplamasında kullanılacak 2 çift eldiven, 2 adet koruyucu gözlük, 2 çift çizme, 2 adet özel koruyucu turuncu renkli elbise), % 3 sözleşme ve genel gider tutarı, hastane bahçesinde yer alan 350 metrekare alanın çim biçme gideri( çim biçme makinesinin yakıtı dahil), ilaçlama işi için kullanılacak ilaç, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yaptırılacak çalışma için 12 gün üzerinden toplam 680 yevmiye çalışma yapılacağı bildirilmiştir.

 

            Giyim, çim biçme maliyeti, ilaçlama giderleri hariç olmak üzere asgari işçilik maliyeti 722.369,08 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

            Başvuru sahibi firmanın teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde açıklama istenilmiştir. 28.11.2007 tarihli cevabi yazı ve eklerine bakıldığında;

 

            1) 80 Kişi için asgari işçilik maliyeti: 722.369,08 YTL.

 

            2) Giyim gideri için : Gökfa Tekstil Ltd. Şti. den alınan 26.11.2007 tarihli proforma fatura (80 adet yazlık, 80 adet kışlık, 2 adet eldiven, 2 adet koruyucu gözlük, 2 adet iş tulumu, 2 adet çizme olmak üzere ) toplam : 158,00 YTL.

 

            3) İlaçlama gideri olarak ilaçlama uygulama izin belgelerine sahip olup 38,00 YTL. ilaçlama bedeli öngörüldüğü

 

            4) Çim biçme makinesi yakıt bedeli : Firmanın akülü – şarjlı veya elektrikli çim biçme makinesi kullanacağından bedel öngörülmediği,

 

            Toplam 722.570,00 YTL. fiyat teklif edildiği, idarece açıklama ve eklerinin uygun bulunmayarak teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarenin başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına yaptığı açıklamayı uygun bulmayıp  değerlendirme dışı bırakması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul