İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1509
  • Toplantı No: 2008/20
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/20
Gündem No :48
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1509
Şikayetçi:
 Tem-Ser Temizlik Hizmetleri Taahhüt Tic. Ltd. Şti. Çaldıran Sokak No: 1/2 06420 Kolej / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği Aksu Mahallesi Öğretmenler Sokak No: 11 18200 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.03.2008 / 6755
Başvuruya konu ihale:
 2007/165921 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizliği Haşere İle Mücadele Çamaşır Yıkama ve Ütüleme ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.0708.0148/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizliği Haşere İle Mücadele Çamaşır Yıkama ve Ütüleme’’ ihalesine ilişkin olarak Tem- Ser Temizlik Hizmetleri Taahhüt Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.03.2008 tarih ve 6755 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde kıyafet, ilaçlama işi için kullanılacak ilaç, ihale dokümanındaki diğer maliyet kalemlerinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği,

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabı yaparken bütün maliyet kalemlerini dikkate alarak hesap yapması gerektiği ve değerlendirmenin de bu çerçevede olmasının zorunlu bulunduğu,

 

            Bütün şartlar altında ihale üzerinde bırakılan firmanın bu işi nasıl yapacağı, değerlendirmenin nasıl yapıldığı hususunun anlaşılamadığı, tüm giderler için asgari işçilik maliyetinden sonra kalan 1.630,92 YTL. nın yeterli olmayacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; “İşin adı: Hastane genel temizliği, haşere ile mücadele, çamaşır yıkama ve ütüleme işi, İşin miktarı: 2008 yılı 12 aylık, toplam 16.949.41 metrekare alanda 80 işçi ile hastane genel temizliği, haşere ile mücadele, çamaşır yıkama ve ütüleme işi. Temizlik toplam 16.949.41 metrekare temizlenecek alanda 75 işçi ile çamaşırhane hizmetleri 5 işçi ile olmak üzere toplam 80 işçi ile yaptırılacaktır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; 80 işçinin ücreti, giyecek gideri (1 adet yazlık forma - 1 adet kışlık forma, tıbbi atık toplamasında kullanılacak 2 çift eldiven, 2 adet koruyucu gözlük, 2 çift çizme, 2 adet özel koruyucu turuncu renkli elbise), % 3 sözleşme ve genel gider tutarı, hastane bahçesinde yer alan 350 metrekare alanın çim biçme gideri( çim biçme makinesinin yakıtı dahil), ilaçlama işi için kullanılacak ilaç, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yaptırılacak çalışma için 12 gün üzerinden toplam 680 yevmiye çalışma yapılacağı bildirilmiştir.

 

Giyim, çim biçme maliyeti, ilaçlama giderleri hariç olmak üzere asgari işçilik maliyeti 722.369,08 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan firma teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde açıklama istenildiği, firmanın 28.11.2007 tarihli cevabi yazı ve eklerine bakıldığında;

 

1) 80 Kişi için asgari işçilik maliyeti: 722.369,08

 

2) Giyim gideri için : Sena Tekstil İş Elbiseleri Ltd. Şti. den alınan 26.11.2007 tarihli proforma fatura (80 kişi için 1 adet kışlık forma, 1 adet yazlık forma ve ayrıca tıbbi atık taşımasında kullanılmak üzere 2 çift eldiven, 2 adet koruyucu gözlük, 2 çift çizme ve 2 adet özel koruyucu turuncu renkli elbise olmak üzere ) toplam : 800,00 YTL.

 

3) İlaçlama gideri olarak ilaçlama uygulama izin belgelerine sahip olup 400,00 YTL. ilaçlama bedeli öngörüldüğü

 

4) Çim biçme makinesi yakıt bedeli : 360,00 YTL.

 

5) Firma karı: 70,92 YTL.

 

Toplam : 724.000,00 YTL. bedel öngörülmüş, idarece açıklama ve ekleri uygun bulunarak firmanın teklifi en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi firmanın şikayetine ilişkin olarak idare cevabında; asgari işçilik maliyeti dikkate alındığında, firma teklifinin 1.630,92 YTL. üzerinde olduğu bu rakamın diğer maliyet bileşenlerini karşılayabileceği belirtilerek şikayetin uygun görülmediği anlaşılmıştır.

 

 Firmanın teklif maliyeti bileşenlerine ilişkin açıklamalarının belgelendirilmiş olduğu ve teklifin bu itibarla da ihale dokümanına uygun bulunduğu anlaşıldığından, idarenin değerlendirmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul