İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1513
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :52
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1513
Şikayetçi:
 Türk Serbest Mimarlar Derneği, Çobanyıldızı Sokak No: 5/A-3 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.03.2008 / 8765
Başvuruya konu ihale:
 2008/25290 İhale Kayıt Numaralı “Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.08.99.0110/2008-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından  yapılan Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması ihalesine ilişkin olarak Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin 25.03.2008 tarih ve 8765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece düzenlenen mimari proje yarışmasına ait şartnamenin, ilgili yönetmeliğe aykırı maddeler içerdiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunda düzenlenmiş olmakla birlikte ihale olmayan tasarım yarışması ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul