• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1568
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :133
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1568
Şikayetçi:
 Ert Üret. Destek Kiral. Hizm. Taah. İşl. Temz. Hizm. Turz. Gıda Danşm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Altıparmak Caddesi Saner Apt. K 4 No: 60 Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Belediye Başkanlığı,Nuri Doğrul Cad. No: 1 16400 İnegöl / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2008 / 9526
Başvuruya konu ihale:
 2008/18856 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Sorumluluk ve Hizmet Alanlarında Çeşitli Vasıflarda 81 Personelin Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 08.09.49.0102/2008-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediyemiz Sorumluluk ve Hizmet Alanlarında Çeşitli Vasıflarda 81 Personelin Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ert Üretime Destek Kiralama Hizm. Taah. İşl. Temz. Hizm. Turz. Gıda Danşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.04.2008 tarih ve 9526 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarenin daha önce aynı konuda açtığı ihalede, ihale dokümanı satış bedeli 236,00 YTL olmasına rağmen 17.03.2008 tarihinde gerçekleştirilecek olduğu personel hizmeti alımı işine ait ihalede ihale dokümanı bedelinin 590,00 YTL olarak belirlendiği, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve Önyeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesine aykırı olduğu, 2 ay süre içerisinde ihale doküman maliyetinde % 200 artışa gidildiği, bunu gerektiren bir neden bulunmadığı, bu durumun rekabeti engellemek için bilinerek yapıldığı, sorumluları hakkında yasal işlem yapılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul