İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1575
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :144
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1575
Şikayetçi:
 Star Temizlik İnş. Gıda Mob.Tar. ve Hayv. Turizm Özel Eğ. Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 104/A SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kale Mahallesi Himaye-i Etfal Sokak No: 14 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6560
Başvuruya konu ihale:
 2007/184206 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Aşçı, Kalorifer Yakımı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.06.92.0171/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 09.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Aşçı, Kalorifer Yakımı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Star Temizlik İnşaat Gıda Mobilya Tarım ve Hayvancılık Turizm Özel Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6560 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlığını taşıyan 26 ncı maddesinde yol bedelinin ayni ve nakdi olarak aynı anda düzenlenmesinin teklif belirlenmesinde belirsizliğe neden olduğu,

 

2) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalarda asgari ücretin % 30 fazlası ücret ödenecek olan aşçılardan kaç tanesinin çalıştırılacağının belirtilmemesinin teklif belirlenmesinde belirsizliğe neden olduğu,

 

3) İdari şartnamenin 55.5 maddesinde yer verilen işçi maaşları ile ilgili düzenlemenin İş Kanunu ve sözleşme serbestisi ilkesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde, “çalışacak personelin aylık (26gün) yol giderinin nakdi olması halinde bordroda günlük 3,46 YTL (1 kişi) olarak gösterilecektir.  Çalışanların  ulaşımının yüklenici tarafından sağlanması halinde ise yüklenici firma istisnasız bütün çalışanlarını hangi güzergahta olursa olsun ulaşım imkanlarından yararlandıracaktır. Teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu düzenleme ile yüklenicinin işçilerini taşımaları için seçenek sunulmakta olup, teklif fiyatın belirlenmesine mani bir durum söz konusu değildir. İstekliler dilerlerse sadece nakdi olarak yol giderlerini belirtilen miktar üzerinden, dilerlerse de servis gibi taşıma imkanlarıyla karşılayabileceklerdir.  Teklif fiyatın belirlenmesi aşamasında, bu düzenleme ile herhangi bir belirsizlik oluşturulmamış olması nedeniyle iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.2 nci maddesinde, “Özel hizmet alımı yoluyla aşçı olarak çalışacak kişilere, vasıflı eleman (bonservis, sertifika, diploma, ustalık belgesi) olması kaydıyla, yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin  % 30  fazlası ödenecek ve yükleniciler tekliflerini bu esasa göre vereceklerdir.” düzenlemesine,

 

26.3.1 inci maddesinde, “Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşlarımızda (Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası, Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu, Kız Yetiştirme Yurdu, K.K. Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi , Bafra 75. Yıl Huzurevi) çalışacak personele (79 kişi) 2008 yılı içerisinde ulusal ve dini bayram  ile yılbaşı  tatiline rastlayan 12,5 gün tatil gününde her bir kuruluşta vardiyalı şekilde hizmet alımı (temizlik, aşçı, kalorifer yakımı) elemanı çalıştırılacak olup, …. teklif fiyata dahildir.”  düzenlemesine,

 

2 nci maddesinin (d) bendinde de; Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdunda 1 adet aşçının, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 2 adet aşçının, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 3 kişi aşçının ve Bafra 75. Yıl Huzurevinde de 2 kişi aşçının çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

İhale konusu işin birden fazla birimde gerçekleştirilecek olması ve belirtilen birimlerde yemek yapımının da, idarenin işleyişine göre bu günlerde zorunlu olması nedeniyle aşçıların çalıştırılmasının gerektiği anlaşılmakta olduğundan, teklif fiyatın belirlenmesi aşamasında herhangi bir belirsizlik bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 46 ncı maddesinde, “hak edişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır. Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri yıl içinde iş programına uygun şekilde harcamak zorundadır. Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla  iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir” düzenlemesine yer verilmiş olup, söz konusu düzenleme ile fazla yapılan işe ilişkin de ödemenin yapılacağı, ancak bu ödeme işleminin ödenek imkanları dahilinde, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla ödeneceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu düzenleme ile sözleşme bedeli zaten ihale konusu iş için öngörülen iş olması ve fazla ödeme olarak adlandırılamayacağı, ancak sözleşme bedelini aşan iş olması halinde fazla çalışma olarak adlandırılabileceği ve fazla çalışmanın da bu durumda ödenmeyeceğine ilişkin bir hüküm çıkartılsa da, yapılan fazla çalışma, yeni işçilerin işe alınmasını kapsamayacağından yükleniciye ek bir maliyet getirmemektedir. Bu nedenle iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul