İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1612
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :30
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1612
Şikayetçi:
 Bioteknik Cihazlar Tıbbi Gereçler Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 180/2 Kayışdağı Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ali Çetinkaya Bulvarı No: 26 35220 Alsancak Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6871
Başvuruya konu ihale:
 2007/203454 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Hormon Tümör Markerleri Testleri (Cihazı İle Birlikte) Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 08.07.21.0110/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 25.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Hormon Tümör Markerleri Testleri (Cihazı İle Birlikte) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bioteknik Cihazlar Tıbbi Gereçler Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2008 tarih ve 6871 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunda idareye şikayette bulundukları belirtilerek, idarece verilen cevabın yeterli olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 Teknik şartnamenin 7.2 nci maddesinde, "Şartnamenin 3.1 maddesinde her ne kadar Cihazlarların hızı en az 170 test/saat olacak denilmiş ise de bu Cihazların katalog hızı olup, Cihazların muayenesi sırasında şartnamenin 2.3. maddesinde istenen tüm parametreler o gün laboratuvara gönderilen rutin kanlardan en az 200 test olacak şekilde yüklenecek ve cihaz çalıştırılacak, ilk neticenin alındığı andan itibaren 1 saatlik süre sonunda en az 120 testin raporu printerden çıkmış olacaktır." düzenlemesi bulunmaktadır.

           

Teknik Şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması” başlıklı bölümünde, idarenin gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebileceği düzenlenmiştir.

 

24.01.2008 tarihinde yapılan 2008 yılı Hormon ve Tümör Tetkikleri Hizmet Alımı İhalesine üç firmanın katıldığı, bu firmalardan Bioteknik Cihazlar Tıbbi Gereçler Sağlık Hiz. San.ve Tic. Ltd. Sti.’nin 31.01.2008 tarihli dilekçe ile ihalede en uygun teklifi veren BİODPC Teşhis Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin teklif etmiş olduğu İmmulite 2000 model cihazın, şartnamenin 7.2 nci maddesinde yer alan hususa uygun olmadığını, cihazın 1 saatlik süre sonunda en az 120 testi vermediğini iddia etmesi üzerine, ihale henüz karar aşamasında olduğundan firma tekliflerinin şartnameler doğrultusunda incelenmesine geçilmeden teknik şartnamenin 9.4 üncü maddesine istinaden, hastanede cihazı bulunan Bioteknik Cihazlar Tıbbi Gereçler Sağlık Hiz. San.ve Tic. Ltd. Sti. dışındaki teklif veren BİODPC Teşhis Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş. firmasından 04.02.2008 tarih ve 580 sayılı, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. den ise 04.02.2008 tarih ve 579 sayılı yazı ile demonstrasyon için yer ve zaman bildirmelerinin istenildiği, anılan firmalardan BİODPC Teşhis Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin 06.02.2008 tarih ve 424 sayılı yazı ile 13.02.2008 günü saat 15:00 de İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde demonstrasyon yapabileceğini bildirdiği anlaşılmıştır.

 

13.02.2008 günü saat 15:00 de BİODPC Teşhis Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin temsilcisi ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuarında demonstrasyon işleminin gerçekleştirildiği, demonstrasyon işlemi sonucunda,   cihazın ilk test sonucunun çıktığı andan sonraki 1 saatlik zaman içinde çalıştığı testlerin dokümanları incelendiğinde, 1 saatlik zaman diliminde tam 171 testin çıktığının görüldüğü, sonuç olarak; demonstrasyonda İMMULİTE 2000 cihazının hız olarak değerlendirilmesi neticesinde, değerin teknik şartnamede yer alan düzenlemeyi karşıladığının görüldüğü hususunda, teknik rapor tanzim ve imza edildiği, tespit edildiğinden, idarece yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul