İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1638
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :70
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1638
Şikayetçi:
 Üner Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Hürriyet Caddesi Akyürek İş Merkezi No: 11 KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas Numune Hastanesi Baştabipliği, Rahmi Günay Caddesi SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6882
Başvuruya konu ihale:
 2008/3245 İhale Kayıt Numaralı “21 Aylık Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.04.2008 tarih ve 08.07.23.G014/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sivas Numune Hastanesi Baştabipliği’nce 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “21 Aylık Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Üner Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 20.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2008 tarih ve 6882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, idareye sundukları açıklamaların idarece kabul edilmediği, açıklamada öngörülen giyim bedelinin piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına uygun olmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamalarının yeterli olduğu, dolayısıyla ihalenin düzeltici işlem verilerek kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, yemeğin idarece karşılanacağı, yol bedelinin 26 gün üzerinden brüt 1,60 YTL olarak öngörüleceği, giyimin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı, ihale süresi boyunca toplam 546 gün (7 kişi, 3 vardiya, 26 gün) resmi ve dini bayram ile yılbaşı günü çalışması yapılacağı belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; 21 aylık ihale süresince her bir personele, 7 adet gömlek (keten kumaştan, dört yazlık ve üç kışlık), 7 adet pantolon (yazlık gabardin, kışlık yün, dört yazlık ve üç kışlık), 2 adet kravat (polyester kumaş), 1 adet mont (İmperteks kumaş), 2 çift ayakkabı (deri), 1 çift kışlık bot (deri), 1 adet kazak (yün), 3 adet kep ve bere (kep kumaş, bere yün, iki adet kep, bir adet bere), 1 adet kaban (imperteks kumaş), 4 çift çorap (yazlık merserize, kışlık yün), 1 çift eldiven (deri), 1 adet kemer (deri), ortak kullanım için 5’er adet yağmurluk ve arkasında reflektörlü özel güvenlik yazan trafik yeleği (yağmurluk su geçirmez polyester, yelek imperteks kumaş) giyim malzemesi verileceği öngörülmüştür.

 

            İhale komisyonu tarafından şikayetçi firma ile birlikte Kontrol Özel Güv. Kor. ve Eğt. Ltd. Şti, Global Kor. ve Güv. Hizm. Ltd. Şti., Ser Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti. ve Bilge Kor. ve Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulmasına karar verildiği, bu isteklilerden işçilik maliyeti, idari ve teknik şartnamede belirtilen giyecek bedeli, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli ve % 3 sözleşme gideri konularında açıklama istendiği, anılan firmaların açıklamalarını belgeleriyle birlikte idareye sundukları, yapılan açıklamalar sonucunda ihale komisyonu tarafından anılan isteklilerden şikayetçi firma ile Ser Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti. ve Bilge Kor. ve Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin öngördükleri giyim bedellerinin dokümanda istenen giyim miktarları dikkate alındığında hayatın olağan akışı içerisinde piyasa şartlarında giyeceğin öngörülen fiyatlara temin edilemeyeceği kanaatine varılarak bu tekliflerin aşırı düşük teklif kabul edilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

            Yapılan hesaplamada bu ihalede, giyim ve sigorta maliyeti hariç asgari işçilik tutarını 782.560,21 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin giyim maliyetleri ve yaklaşık maliyette yer alan giyim maliyeti aşağıdaki gibidir:

 

Üner (Şikayetçi)                      :      675,00 YTL

Ser                                          :   3.206,25 YTL

            Bilge                                        :   3.865,50 YTL

            Kontrol                                   :   7.300,13 YTL (üzerinde ihale bırakılan)

            Global                                     :   8.209,35 YTL (2 nci en avant. teklif)

Yaklaşık maliyet                      : 19.407,08 YTL

           

Üner (Şikayetçi)                      : Kişi başı   15,00 YTL

Ser                                          : Kişi başı   71,25 YTL           

Bilge                                        : Kişi başı   85,09 YTL           

Kontrol                                   : Kişi başı 162,23 YTL (üzerinde ihale bırakılan)

            Global                                     : Kişi başı 182,43 YTL (2 nci en avant. teklif)

Yaklaşık maliyet                      : Kişi başı 431,27 YTL

 

            Yukarıda isteklilerce giyime ilişkin teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyette öngörülen fiyatın ortalaması alındığında 42.663,31/6= 7.110,55 YTL (158,01 YTL kişi başı) ortalama giyim maliyetine ulaşılmaktadır. Şikayetçi ile birlikte teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilerce teklif edilen giyim bedellerinin bu ortalama fiyattan aşağıda kaldığı tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, idarenin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden aşırı düşük açıklamalarını değerlendirdiği ve yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre takdir yetkisini kullanarak değerlendirme yaptığı, şikayetçi firmanın giyime ilişkin öngördüğü bedeli, dokümanda istenen giyim miktarları, işin süresi, yaklaşık maliyet ve diğer teklifler dikkate alındığında aşırı düşük kaldığı anlaşıldığından idarece şikayetçinin giyim bedelinin hayatın olağan akışı ve piyasa şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul