İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1667
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :1
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1667
Şikayetçi:
 Polat İnşaat ve İnş. Malz. Mak. Kim. Bes. Elek. Gıda Temiz. İlaçlama Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd., Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulv. Çömelek Apt. K 4 D 8 No: 38 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, İrfan Baştuğ Caddesi No: 10 Dışkapı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8223
Başvuruya konu ihale:
 2007/196076 İhale Kayıt Numaralı “Hastane ve Bağlı Semt Pol. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.04.2008 tarih ve 08.08.36.0022/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane ve Bağlı Semt Pol. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Polat İnşaat ve İnş. Malz. Mak. Kim. Bes. Elek. Gıda Temiz. İlaçlama Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. ’nin 11.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8223 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firma ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın teklifinin aşırı düşük olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, giyime çok düşük teklif sundukları iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 150 kişi ile veri hazırlama kontrol işletmenliği hizmet alımı ihalesidir. İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesi ve teknik şartname hükümleri uyarınca, ihale konusu işte çalışacak toplam 150 personelin 143 tanesi asgari ücret üzerinden ve bunların içinden de bir günde 3 vardiya halinde toplam 18 kişi resmi tatil ve dini bayram günleri de dahil olmak üzere çalıştırılacakken, diğer 7 personel asgari ücretin % 50 fazlası üzerinden resmi tatil ve dini bayram günleri dahil olmaksızın çalıştırılacaktır.

 

            Çalıştırılacak işçilerin yemeği için bedel öngörülmeyecek, idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde belirtilen giyim eşyası ayni olarak yüklenici tarafından sağlanacak ve işçilerin her birine 52’şer adet toplu taşım bileti verilecektir.

 

            Bu veriler doğrultusunda, ayni olarak öngörülen yol ve giyim bedeli hariç işçilik ve resmi tatil ve dini bayram günleri dahil olmak üzere ihale konusu işin

 

Toplam asgari işçilik maliyeti,

 

            143 işçi için 2.231.379,15 YTL

            7 işçi için        162.995,07 YTL

            Toplam     = 2.394.374,22  YTL

 

            Teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı (% 3 dahil):  

 

143 işçi için 2.298.320,52 YTL

            7 işçi için        167.884,92 YTL

            Toplam    =  2.466.205,44 YTL’dir.

 

İhale üzerinde bırakılan Baytekin Ltd. Şti.’nin teklif bedeli, 2.638.579,50 olup ayni olarak karşılanacak giyim ve yol bedeli hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olan 2.466.205,44 YTL’nin, 172.374,06 YTL üzerindedir. Firmanın teklifi idare tarafından aşırı düşük teklif olarak sorgulanmış olup firma tarafından yapılan açıklama değerlendirildiğinde;

 

-          150 personele ait (% 3 sözleşme gideri dahil) toplam işçilik maliyeti : 2.466.205,44 YTL

-          150 personele ait (% 3 sözleşme gideri dahil) toplam yol bedeli         :    171.569,16 YTL

 

(Ayni olarak öngörülen 52 adet biletin KDV hariç maliyeti,

52 bilet (1 kişi 1 ay) x 1,20  (bir bilet) YTL= 62,40

62,40 x % 18 = 52,88 1 kişi 1 aylık KDV hariç yol maliyeti)

 

-          150 personele ait (% 3 sözleşme gideri dahil) toplam giyim bedeli           :           778,68 YTL

 

Giyim bedeli için KDV hariç 756 YTL.’lik proforma fatura sunulmuş olup bir kişinin 2 yıllık kıyafetine 5,1912 YTL öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

-     Firma karı ve öngörülemeyen giderler                                       :               44,22 YTL

-    Teklif fiyatı                                                                                           :   2.638.597,50 YTL

 

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen ARC firması tarafından yapılan açıklama değerlendirildiğinde;

 

- İşçilik maliyeti            : 2.394.374,22 YTL (% 3 hariç)

- 1,20x52x21x150       : 196.560,00/1.18= 166.576,27 (% 3 hariç)

- Giyim maliyeti            : 1.040,00 YTL (% 3 hariç)

 

Giyim bedeli için 1.40,00 YTL’lik proforma fatura sunulmuş olup bir kişinin 2 yıllık kıyafetine 7,141 YTL öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

(%3 dahil) 1.071,2/150= 7,141 YTL

 

- Toplam                     : 2.561.990,49 YTL (% 3 hariç)

- % 3 dahil toplam       : 2.638.850,20 YTL teklif sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu açıklamalar incelendiğinde her iki firmanın da giyim maliyeti için öngördüğü bedellerin hayatın olağan akışı çerçevesinde 1 kişinin 4 takımdan oluşan 2 yıllık kıyafeti için gerçekçi bedelleri içermediği sonucuna varılmış olup idarece bu açıklamaların kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 07.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z- 1564       sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, firmaların açıklamalarının yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte; incelemeye konu ihale, Kurulun 07.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z- 1564 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul