İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1671
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :8
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1671
Şikayetçi:
 Mehmet Naci AKÖZ -Mediamaks, Selamiali Efendi Caddesi No:24 Üsküdar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No: 62 34010 Merter Güngören / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9337
Başvuruya konu ihale:
 2008/15598 İhale Kayıt Numaralı “Uçurtma Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 08.09.30.0078/2008-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce 04.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uçurtma Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Naci AKÖZ -Mediamaks’ın 29.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9337 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 4 üncü maddesindeki afiş için dağıtım açıklaması getirilmediği, 15.000 adet afişin dağıtılması ile dağıtılmaması arasında sonuca tesir edecek ciddi fiyat farkı oluşacağı ve burada belirsizlik bulunduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde belirtilen “500 adet billboard” asımının hangi usulle yapılacağının belirsiz olduğu, “Billboard”ların asımında kullanılacak uygulama alanları için yer kiralama bedellerinin söz konusu edilmediği, İBB Reklâm, ilan ve Tanıtım Yönetmeliği 16 ncı ve 19 uncu maddelerinde bu alanların ancak İBB tarafından kullanılabileceği zikredildiği için ilgili maddelerde kira bedelinden söz edilmemiş ise, niçin açıklama yapılmadığı, burada belirsizlik bulunduğu,

 

3) Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde yer alan “Üstü kapalı alan oluşturulması” nda; tahta iskelet veya demir konstrüksiyon veya bir başka malzeme ile yapılması mümkün olan böyle bir şeyin yapımının hangi kritere göre belirleneceğinin belirtilmediği, hiçbir teknik tanımı olmayan bu alanın nasıl ve neye göre fiyatlandırılacağının belirtilmediği,

 

4) Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde yer alan 200 000 adet el ilanının hiçbir kontrol mekanizması oluşturulmayan bir ortamda 20 ayrı noktada dağıtımının suiistimale açık olduğu, 3.000-5.000 dağıtım hesabı yapanların kamudan haksız kazanç elde etmelerine imkan tanındığı,

 

5) Teknik şartnamenin 8 nci maddesinde yer alan podyum kurulmasında, yapımın hangi malzemeden olacağının belirtilmediği, hiçbir teknik tanımı olmayan bu alanın nasıl ve neye göre fiyatlandırılacağının belirtilmediği,

 

6) Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde 20 Kontrol elemanı öngörüldüğü, böyle uluslararası bir etkinlikte, kırılabilir veya yırtılabilir 15.000 uçurtmanın, 15.000 tişörtün, 15.000 şapkanın, 10.000 eğlencelik yiyeceğin, 3.000 balonun dağıtılacağı bir ortamda organizasyonun kargaşaya dönüştürmeden 20 güvenlik elemanı ile nasıl gerçekleştirileceğinin açıklamaya muhtaç bir konu olduğu,

 

7) Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde istenilen sunucunun İBB´nin uluslararası bir organizasyonunda sunuculuk yapacağı için belirli özellikler taşıması gerektiği, 6 ülkeden 30 yabancı konuğun katılacağı programda sunuculuk yapacak kişinin en azından İngilizceye hâkim olması gerekip gerekmediği, yoksa herhangi birisinin sahneye çıkmasının yeterli olup olmadığı hususunun belirli olmadığı,

 

8) Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde yer alan uçurtma dağıtımında etkinlik alanında 15.000 uçurtma dağıtılacağı belirtilmesine karşın, bu bölümde kaç kişinin yer alması gerektiğinin belirtilmediği, bu işin kaç kişilik bir ekiple yapılmasının istendiği ve dağıtımda görev alacaklarda aranılan özelliklerin bildirilmesi gerektiği,

 

9) Teknik şartnamenin 21 ve 22 nci maddelerinde istenen 15.000 adet şapka ve tişörtün yapımında hiçbir kriter belirtilmediği, oysa böyle bir organizasyonda dağıtılacak ürün için fiyatların 0,50 - 8.00 YTL aralığında oynadığı,

 

10) Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinde istenen radyo spotu yayınlamada; radyonun isimleri veya kriterlerinin açık yazılmamış olmasının da suiistimale açık olduğu,  bu maddenin de ulusal veya yerel radyolar olarak netleştirilmesi gerektiği,

 

11) Teknik şartnamenin 26 ncı maddesinde istenen 30 noktaya toplam 3.000 m2 vinil afişin hangi ebatlarda olduğunun belli olmadığı, teknik şartnamenin 28  inci maddesinde yer alan 40 adet üst geçitte vinil afiş asımının hangi usulle yapılacağının belirsiz olduğu, üstgeçit asımında kullanılacak uygulama alanları için yer kiralama bedellerinin söz konusu edilmediği, İBB Reklâm, ilan ve Tanıtım Yönetmeliği 16 ncı ve 19 uncu maddelerinde bu alanların ancak İBB tarafından kullanılabileceğinin zikredilmesinden hareketle ilgili maddelerde kira bedelinden söz edilmemiş olması halinde dahi açıklama yapılması gerektiği, teknik şartnamenin 27 nci maddesinde istenen 21 adet prizma vinil afişin asımının hangi usulle yapılacağının belirsiz olduğu, prizmaların asımında kullanılacak uygulama alanları için yer kiralama bedellerinin söz konusu edilmediği,  bu konuda açıklama olması gerektiği,

 

12) Teknik şartnamenin 30 uncu maddesinde yer alan flama yapımı ve baskısında; 1x3 cm ebadındaki değişik renklerde flama kumaşının ve üzerindeki baskı renk adedi, hazırlanan bu flamaların nasıl ve nereye asılacağı ve sergileneceğinin belirtilmediği,

 

13) Teknik şartnamenin 31, 32, 33  üncü maddelerinde 6 ülkeden 30 kişinin yurtdışından katılımında seçilecek davetlilerle ilgili hiçbir kriter belirtilmediği gibi, etkinliğe getirmeleri gereken uçurtma sayısından veya özelliklerinden de bahsedilmediği, hatta uçurtma getirip getirmemeleri konusunda bile herhangi bir şey belirtilmediği, eğer gerçekten uçurtmacılarla bağlantı kurulup getirtilecekse, kendilerinin yol parası kadar bagajlarına ücret ödeneceği, çünkü dev uçurtmalarla dolu bagajlarının 30 -100 kilo arasında ağırlık tutacağı, bir başka anlaşılmayan konunun ise, etkinliğe katılacak kişilerle ilgili uçurtma etkinliği dışında hiçbir program öngörülmediği, oysa dünyada bu tür organizasyonlarda katılımcıların ilgili ülkenin uçurtma kültürünü, uçurtma kulüplerini, ilgili şehrin kültürel ve turistik yerlerinin gezdirilmesinin sağlandığı, bunların hiçbirinin ihale dosyasında belirtilmediği, ayrıca konukların yemekleri için sadece otelde kahvaltı verileceğinin öngörüldüğü, diğer öğünlerin hiç birisinin bulunmamasının konukların yemekleri kendi ceplerinden karşılayacağı anlamına mı geldiği, 30 + 5 kişilik şehir içinde ulaşımı sağlamak için ulaşım bedellerinin öngörülmediği,

 

14) Teknik şartnamenin 34 üncü maddesinde yer verilen uçurtma temininde en küçüğü 30 x 30 ölçülerinde 3 - 4 tip uçurtmadan ne kast edildiğinin anlaşılamadığı, 30 x 30 ebadının belirlenmiş bir modelinin olup olmadığı, en küçüğü 30 x 30 talep edildiğine göre, diğer 3 farklı boyutun hangi ebat olacağı, naylon mu, kâğıt mı, bez mi, üzeri baskılı mı, baskısız mı, baskılı ise kaç renk baskılı olduğu, uçurtmanın yanında ip istenip istenmediği, isteniyorsa kaç metre olacağı, atölye teslim mi alan teslim mi olduğu, uçurtmanın malzemesi konusunda açıklama bulunmadığı, bunun 20.000 uçurtmada önemli bir eksiklik olduğu, ihale dokümanında açıklama yapılması ile ilgili sürenin, ihale tarihinden 20 gün öncesine kadar sınırlandırıldığı, 27.02.2008 tarihinde ihale dokümanını almış olan firmanın bu soruların cevaplarını nasıl öğreneceği iddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Afiş” başlıklı 4 üncü maddesinde; “50x70 cm 4 renk baskılı 170 gr mat kuşe 15.000 adet afişin hazırlanması ve basımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemede bahse konu afişlerin dağıtımına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı ve dolayısıyla yüklenici tarafından yapılacak işin kapsamında sadece afişin hazırlanması ve basımının bulunduğu afiş dağıtımı işinin ise ihale konusu iş kapsamında olmadığı anlaşılmakta olup, istekliler tarafından bu kaleme ilişkin maliyetin de düzenlemede öngörülen kapsama göre belirlenmesi gerektiği görüşüne varıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Billboard” başlıklı 5 inci maddesinde; “320x220 cm 115 gr. blueblack kağıt 2 görseli 500 adet billboard hazırlanması, basımı, asımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemede “billboard”ların asılacağı yerler ve “billboard”ların asıldığı yerlerin yükleniciye maliyeti olup olmayacağı belirtilmemiş olup, bu kaleme ilişkin maliyetin daha sağlıklı belirlenebilmesini sağlamak üzere, asımın gerçekleştirileceği yerlerin ve asımın yükleniciye maliyetinin belirlenmesini sağlayacak yeterli bilginin düzenlemede yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Üstü Kapalı Alan Oluşturulması” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Etkinlik alanı içerisinde 400 m2 üstü kapalı alan oluşturulması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde etkinlik alanı içerisinde 400 m2 üstü kapalı alan oluşturulacağı belirtilmiş olup, isteklilerin düzenlemede yer alan belirlemelere göre teklif vermeleri gerektiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “El İlanı Dağıtımı” başlıklı 7 nci maddesinde; “200 bin adet el ilanının 20 noktadan dağıtımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır….

Yüklenici tarafından kötü ve kusurlu yapıldıkları kesin olarak anlaşılan iş kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda kontrol teşkilatı yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin kaldırıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Sözleşme konusu iş süreklilik gösteren bir mahiyette ise, işin yapılmasına ilişkin kayıtlar sözleşmesinde belirtilen sıklıkta tutulur ve bu tutanaklar yüklenici tarafından da imzalanır. İşlerin eksik, kötü ve sözleşmeye aykırı olarak yapılması durumunda sözleşmede belirtilen cezalar uygulanır.”  hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, ihaleye ait sözleşme tasarısının 19 uncu maddesinde de; “İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği idare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.” düzenlemesi yer almıştır.

İhale konusu işin sözleşme eklerinde öngörülen şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini denetleme yükümlülük ve sorumluluğu idareye ait bulunduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Podyum Kurulması” başlıklı 8 inci maddesinde; “Etkinlik alanına 1 m yüksekliğinde, 5x10 m ölçülerinde 1 adet podyum kurulması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu maddede etkinlik alanına yüklenici tarafından podyum kurulacağı belirtildiğinden ve podyumun ölçülerine ilişki bilginin düzenlemede yer aldığı görüldüğünden, isteklilerin düzenlemede yer alan belirlemelere göre teklif vermeleri gerektiği anlaşılmış olup, iddia yerinde bulunmamıştır

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

          Söz konusu maddede idarece 20 kontrol elemanının görevlendirilmesi öngörülmüştür. İhtiyacın tespiti ve buna ilişkin düzenleme yapılması takdir ve yetkisinin idarede bulunması nedeniyle, söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak:

          

             İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Sunucu” başlıklı 12 nci maddesinde; “Etkinlik için bir sunucu yüklenici firma tarafından temin edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemeye göre yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen sunucunun başka herhangi bir özelliğe veya yeterliliğe sahip olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmadığından, düzenlemede öngörülen kriter çerçevesinde teklif verilebileceği düşünülmekle birlikte; anılan madde de  sunucunun görev yapacağı süreye ilişkin bir düzenleme yapılmaması nedeniyle bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenmesini sağlayacak yeterli bilginin düzenlemede yer almadığı sonucuna varılmıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Uçurtma Dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinde; “15 bin adet uçurtmanın etkinlik alanında dağıtılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak ihale edilmediğinden, anılan şartname maddesinde öngörülen işin yerine getirilmesini sağlayacak personel sayısı ve özelliklerinin isteklilerce belirlenmesi gerektiği anlaşılmış olup, bu husustaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Şapka Yapımı” başlıklı 21 inci maddesinde; “15.000 adet baskılı şapka yapımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”, “Tişört Yapımı” başlıklı 22 nci maddesinde; “15.000 adet baskılı tişört yapımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 21 ve 22 nci maddelerinde yüklenici tarafından 15.000 adet baskılı şapka ile 15.000 adet baskılı tişörtün temin edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, söz konusu düzenlemeye göre teklif verilmesi gerektiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak:

           

            İhaleye teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Radyo Spotu Yayınlama”  başlıklı 24 üncü maddesinde; “20 radyoda, 5 gün, günde 8 spot duyuru yayınlama yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde yayın yapılacak radyo sayısı, gün sayısı ve günde yapılacak spot duyuru sayısı belirtilmiş olup, isteklilerin düzenlemede yer alan belirlemelere göre teklif vermeleri gerektiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            11) Başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “30 Noktaya Vinil Afiş” başlıklı 26 ncı maddesinde; “30 noktaya toplam 3.000 m2 vinil afiş hazırlanması, basılması ve kaldırılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”,  “Prizma Vinil Afiş” başlıklı 27 nci maddesinde; “21 Adet prizmanın 3 yüzüne 4 renk toplam 567 m2 vinil afiş hazırlanması ve uygulaması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”, “Üstgeçitlere Vinil Afiş” başlıklı 28 inci maddesinde; “40 adet üstgeçide toplam 2.920 m2 vinil afiş hazırlanması, basımı, asımı ve kaldırılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Teknik şartnamenin 27 nci maddesinde 21 adet prizmanın 3 yüzüne 4 renk ve toplam 567 m2 vinil afiş hazırlanması ve uygulamasının yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, anılan şartnamenin 26 ve 28 inci maddelerinde ise yüklenici tarafından hazırlanması, basımı, asılması ve kaldırılması öngörülen vinil afişin m2 cinsinden toplam miktarına yer verildiği, ayrıca kaç noktaya ve üstgeçide hazırlanacağı bilgisine de yer verildiği görüldüğünden, bu kalemlere ilişkin maliyetin isteklilerce belirlenmesini sağlayabilecek yeterlikte özelliğin şartnamede belirtildiği anlaşılmıştır.

12) Başvuru sahibinin 12 nci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Flama Yapımı ve Baskısı” başlıklı 30 uncu maddesinde; “1x3 cm ölçülerinde 300 adet değişik renklerde bez flama yapımı ve baskısı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu şartname maddesinde yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen flamanın adedi, ölçüleri ve malzemesine ilişkin asgari kriterin belirtildiği ve yapılan düzenlemeye göre işin kapsamında sadece flama yapımı ve baskısının yer aldığı dikkate alınarak teklif maliyetinin belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından, bu konudaki iddia yerinde bulunmamıştır.

13) Başvuru sahibinin 13 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Yurtdışından Katılım” başlıklı 31 inci maddesinde; “Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan beşer kişi olmak üzere toplam 30 kişinin katılımının sağlanması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”,  “Ulaşım” başlıklı 32 nci maddesinde; “Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan beşer kişi olmak üzere toplam 30 kişinin uçak biletlerinin sağlanması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” ve “Konaklama” başlıklı 33 üncü maddesinde; “Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan beşer kişi olmak üzere toplam 30 kişinin 4 yıldızlı otellerde 3 gün süreyle kahvaltı dahil konaklamaları yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda yer alan şartname maddelerinde yurtdışından getirilmesi öngörülen kişi sayısına  ve hangi ülkelerden katılımın sağlanması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, ayrıca yabancı ülkelerden getirilmesi istenilen 30 kişinin uçak biletlerinin sınıfına ilişkin idarece bir belirleme yapılmaması karşısında uçak bileti sınıfının isteklilerce belirleneceği anlaşıldığından maliyetin hesaplanabileceği sonucuna varılmıştır.

 

            14) Başvuru sahibinin 14 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Uçurtma Temini” başlıklı 34 üncü maddesinde; “20.000 adet en küçüğü 30x30 ölçülerinde 3-4 tip uçurtma temini yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemede 20.000 adet uçurtmadan en küçüğüne ilişkin ölçülere yer verildiği, ancak  başka hangi boyutlarda uçurtma istenildiğinin açık olarak belirtilmediği, ayrıca söz konusu uçurtmaların malzemesi gibi yapımına ilişkin teknik özelliklerinin de belirlenmediği görülmüş olup, düzenlemedeki söz konusu belirsizlik nedeniyle bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenemeyeceği anlaşılmıştır.

            Diğer yandan; ihale dokümanına ilişkin isteklilerce açıklama istenilmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan; “…Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü uyarınca;  açıklama talebinin son teklif verme gününden 20 gün önce yapılması gerekmektedir.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          (g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

            1) İhaleye teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Kontrol Elemanı” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Etkinlik alanında 20 kişilik kontrol elemanı temini yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

            4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü uyarınca, ihale konusu hizmetin teknik kriterlerine teknik şartnamede yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

            Söz konusu teknik şartname maddesinde yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen 20 kişilik kontrol elemanının işin süresi olarak belirtilen 02.05.2008 tarihinden 18.05.2008 tarihine kadar olan 17 günün tümünde görevli olup olmayacakları yada belirli bir festival günü veya günlerinde mi görevli olacaklarına ilişkin açık bir bilginin ihale dokümanında yer almaması nedeniyle isteklilerce bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenemeyeceği anlaşılmıştır.

 

            2) İhaleye teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Eğlencelik Yiyecek” başlıklı 18 inci maddesinde; “Etkinlik alanında dağıtılmak üzere 10.000 kişilik eğlencelik yiyecek (pamuk, şeker, macun, şerbet) temini ve dağıtım yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname  maddesinde yüklenici tarafından temin edileceği ve dağıtılacağı belirtilen gıda maddelerinin miktarı ve taşıması gereken niteliklerin düzenlenmediği, ayrıca gıda maddeleri dağıtımının yapılacağı tarih ya da tarihler ve süreye ilişkin düzenleme yapılmadığı dolayısıyla alımı öngörülen hizmete ilişkin yeterli kriterin ihale dokümanında belirlenmemesi nedeniyle bu kaleme ait maliyetin isteklilerce sağlıklı bir şekilde oluşturulamayacağı anlaşılmıştır.

 

            3) İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Davetiye Dağıtımı” başlıklı 1 inci maddesinde; “7.000 adet davetiyenin İstanbul içi ve İstanbul dışı kurye ile dağıtımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu 7.000 adet davetiyenin ne kadarlık bölümünün İstanbul içi, ne kadarlık bölümünün İstanbul dışı olduğuna ve İstanbul dışındaki dağıtımın ne miktarlarda ve nerelere yapılacağına ilişkin bilginin ve kriterin belirtilmediği anlaşılmış olup, bahse konu düzenlemedeki belirsizlik nedeniyle bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 21.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1670 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 21.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1670 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre; söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmadığı, ihale konusu iş kapsamında yapılması öngörülen işlerin tümünün 34 kalem halinde hem teknik şartnamede, hem de birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde düzenlendiği, ihale dokümanında işin süresi olarak öngörülen 02.05.2008 tarihinden 18.05.2008 tarihine kadar olan süre içerisinde ihale konusu 34 kalem işin şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlayacak sayıda personelin yüklenici tarafından çalıştırılması gerektiği anlaşıldığından;

 

1- Yüklenici tarafından 320x220 cm 115 gr. blueblack kağıt 2 görseli 500 adet billboard hazırlanması, basımı, asımının gerçekleştirileceğinin ihale dokümanında belirtildiği,

 

2- Yüklenici tarafından etkinlik için bir sunucunun temin edileceğinin ihale dokümanında belirtildiği,

 

3-Yüklenici tarafından 20.000 adet en küçüğü 30x30 ölçülerinde 3-4 tip uçurtma temini yapılacağı, 20.000 adet uçurtmadan en küçüğüne ilişkin ölçülerin belli olduğu, bu ölçünün üzerindeki 3-4 boy uçurtmanın da temin edilmesi gerektiğinin ihale dokümanında belirtildiği,

 

4- Yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen 20 kişilik kontrol elemanına ilişkin düzenlemenin teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yapıldığı ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 10 uncu sırasında iş kalemi olarak belirtildiği,

 

5-Yüklenici tarafından eğlencelik yiyecek (pamuk, şeker, macun, şerbet) temini ve dağıtımının yapılacağı ve adedinin 10.000 kişilik olduğunun teknik şartnamenin 18 inci maddesinde düzenlendiği ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 18 inci sırasında iş kalemi olarak belirtildiği,

 

6-Yüklenici tarafından 7.000 adet davetiyenin İstanbul içi ve İstanbul dışı kurye ile dağıtımının yapılacağının ihale dokümanında belirtildiği,

 

            Dikkate alındığında, ihale dokümanında yapılan düzenlemede öngörülen kriterler çerçevesinde bu kalemlere ilişkin maliyetlerin belirlenerek isteklilerce teklif verilebileceği, tekliflerin hazırlanmasına ilişkin olarak tereddüt edilecek herhangi bir hususun bulunmadığı yönündeki düşüncemizle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul