İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1688
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :39
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1688
Şikayetçi:
 Proser Medikal Sistemler Müh. Elk. Elekt. Bilg. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Seyhan Mahallesi 630/3 Sokak No:22/A Şirinyer / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:1 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2008 / 9556
Başvuruya konu ihale:
 2008/1771 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Röntgen ve Röntgen Film Banyo Cihazları Teknik Servis, Bakım ve Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2008 tarih ve 08.09.52.G017/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi’nce 01.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Röntgen ve Röntgen Film Banyo Cihazlarıı Teknik Servis, Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Proser Medikal Sistemler Müh. Elk. Elekt. Bilg. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2008 tarih ve 9556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Uşak Devlet Hastanesi’nin şikayete konu ihalesine katıldığı ve ihale üzerinde bırakılan firmadan daha düşük fiyat teklif verdiği, ancak sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yapılan işlemin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “iş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin İş deneyim belgesi” istenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4 maddesinde; “Kamu veya Özel Kurumlardaki her türlü tıbbi cihaz bakım ve onarım işi yapmak” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin “Konu” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu şartname Uşak Devlet Hastanesinde ve bağlı birimlerinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı röntgen ve Röntgen Film banyo Cihazlarının sözleşme süresince faal halde çalışması için yapılması gereken koruyucu bakım, ayar ve onarımları ile ilgili hususları kapsar” düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca bakımı yapılacak cihaz listesi sunulmuştur.

 

            Başvuru sahibi firmanın teklif dosyasında, Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nden alınan 28.09.2007 tarih ve 2018 sayılı iş deneyim belgesini sunduğu anlaşılmıştır. Anılan iş deneyim belgesinin işin türü ve miktarı olarak; “1 adet 500 MA’lık tek tüp tek masa röntgen cihazı ve 1 adet otomatik banyo cihazı” olarak tarif edildiği tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamede yapılan benzer iş tanımı ile teknik şartnamede ihale konusuna ilişkin yapılan düzenlemeler göz önüne alındığında başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin 1 adet 500 MA’lık tek tüp tek masa röntgen cihazı ve 1 adet otomatik banyo cihazı alımına ilişkin olduğu ve söz konusu cihazların koruyucu bakım, ayar ve onarımlarına ilişkin olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasını yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul