İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1738
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :34
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1738
Şikayetçi:
 Silmenler İnş.Harf.Tem.Nak.Pet.Ürün.Tur.Taş.San.Tic.Ltd.Şti., Cengiz Topel Caddesi Kahraman Sokak No:1 Tuba Apt. No:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Talas Belediye Başkanlığı, Yenidoğan Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:4 38280 Talas/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2008 / 11194
Başvuruya konu ihale:
 2008/21254 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama, Nakil ve Temizlik Hizmeti ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.11.31.G014/2008-43 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Talas Belediye Başkanlığı tarafından 07.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılanKatı Atık Toplama, Nakil ve Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Silmenler İnş. Harf. Tem. Nak. Pet. Ürün. Tur. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.04.2008 tarih ve 11194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanında makine ve ekipmanın tamamının kendi malı olma şartının aranmasının ve K1-K2 belgesinin istenmesinin rekabeti engelleyici nitelikte ve mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihalenin idare tarafından 14.04.2008 tarihinde iptal edilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul