İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1759
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :61
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1759
Şikayetçi:
 Bentem İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sinan Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Leblebici Sok. No:31/3 Eminönü / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği, İstasyon Cad. Doğan Sok. No:13 Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.04.2008 / 10218
Başvuruya konu ihale:
 2007/175122 İKN|li “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.10.25.0167/2008-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Bentem İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.04.2008 tarih ve 10218 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin Kamu İhale Kurulunun 03.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1067 sayılı kararı doğrultusunda, düzeltici işlem tesis edilerek teklifinde yaka kartı bedeli öngörmeyen Alnıaçık Eğt. Hiz. Fır. İşl. Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Çalıştırılan personelin tanıtıcı yaka kartları giderleri yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, yaka kartı ile ilgili gidere teklifinde yer vermeyen firmaya ihalenin bırakılmasının eşit yarışma şansını ortadan kaldırdığı gibi idarenin yaklaşık maliyetine dahil ettiği ve teklif fiyatına dahil edilmesini istediği bir giderle ilgili olarak bedel öngörmemenin bu firmaya avantajlı koşul sağladığı, bu durumun mevzuata uygun teklif veren firmalarının mağduriyetine sebep olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kurulunun 03.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1067 sayılı kararıyla;

 

“….

İdare, Kamu İhale Genel tebliğindeki düzenleme gereği, teklifin oluşturulmasında önemli gördüğü bileşenleri belirtmek suretiyle açıklama istemesi gerekmektedir. Buna göre; yaka kartının maliyeti, yaklaşık maliyetin miktarı göz önüne alındığında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla teklifin oluşturulmasında önemli maliyet bileşenleri olarak, %3 sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyeti, giyim gideri, temizlik malzemesi giderleri ve ilaçlama maliyetinin kabul edilmesi gerekmektedir. Bu maliyet bileşenleri ile ilgili olarak belgeye dayalı olmak suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; ihale komisyonuca açıklaması uygun bulunan Anıl-Tem Tem. Bilg. İnş. Nak. Gıda Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Onur End. Tem. Taş. Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Andaç Grup İnş. Gıda Tem. İlaç. Bil. Yem. Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarında ilaçlama maliyeti ile ilgili olarak herhangi bir bedel öngörmediğinden bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine”

 

 Karar verilmiştir.

 

            İhale komisyonu tarafından anılan kurul kararı doğrultusunda işlem tesis edilerek ihalenin Alnıaçık Eğt. Hiz. Fır. İşl. Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul