İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1762
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :65
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1762
Şikayetçi:
 Türkmen Yem. Gıda Mad. Temz. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti., Karaduvar Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 121 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sok. Bağcılar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9236
Başvuruya konu ihale:
 2007/197384 İKN|li “Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.09.23.0167/2008-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Türkmen Yem. Gıda Mad. Temz. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 27.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9236 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen Apaydın Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubu eki cetvelde;

 

 

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (YTL)

Tutarı

(YTL)

 

1

Normal Yemek

adet

646.800

2,54

1.642.872,00

 

2

Diyet Yemek

adet

66.150

2,54

168.021,00

 

3

Normal Kahvaltı

adet

202.860

1,22

247.489,20

 

4

Diyet Kahvaltı

adet

33.075

1,23

40.682,25

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

2.099.064,45

 

Fiyat teklif edildiği, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece belirlenen yaklaşık maliyet ve ihaleye verilen teklifler dikkate alındığında, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının anılan Kanun hükmüne aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul