İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-178
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-178 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1780 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :66
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-178
Şikayetçi:
 Doğan Sosyal Hizmetler Tem. Kurye Dağ. Taş. İnş. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hasan Halife Mah. Akdeniz Cad. No:61/3 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İpsala Devlet Hastanesi Baştabipliği Bozkurt Mah. Hastane Cad. No:50 22400 İpsala / EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2007 / 36117
Başvuruya konu ihale:
 2007/153476 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik ve Kalorifer Yakım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.22.66.G012/2008-85E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İpsala Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik ve Kalorifer Yakım İşi” ihalesine ilişkin olarak Doğan Sosyal Hizmetler Tem. Kurye Dağ. Taş. İnş. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.12.2007 tarih ve 36117 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 168.182,79 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 168.182,80 YTL olduğu, her bir personel için ikişer takım kıyafet için toplam 1 kuruş bedel teklif edildiği, 36 takım iş kıyafetinin toplam 1 kuruş bedelle temin edilmesinin mümkün olamayacağı, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                    İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

                     26.1.İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

                     26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

                     26.3.Ayrıca 18 işçinin her birine teknik şartnamede özellikleri belirlenmiş 2 şer takım kıyafet, gidiş geliş yol ücreti (Belediye tarafından verilen günlük gidiş dönüş yol ücreti rayici=1,00 YTL dir.) teklif fiyata dahildir. Bunun yanında işçi çalıştırılacak resmi ve dini bayramlar için hesaplanmış toplam tatil günü sayısı 13,5 gün olup çalıştırılacak 5 işçi için hesaplanacak ücret teklif fiyata dahildir.

                     26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

                     26.5.Bu iş için sigorta risk oranı % 2,5 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

                      Teknik şartnamede hastane genel temizliğinde kullanılacak her türlü temizlik malzemeleri ve ekipmanlar, evsel ve tıbbi atık poşetleri dahil hastane idaresince karşılanacağı, yine müteahhit firmanın çalıştırdığı elemanların yemeğinin hastane tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

                            

                     Teknik şartnamenin “kıyafet özellikleri” başlıklı bendinde; “Yazlık kıyafetler; tişört ve pantolon olarak iki kısımdan oluşmalı, -tişörtler % 100 pamuklu olmalıdır, -tişörtün arkasında firmanın amblemi olmalı, takım kıyafetler mavi renkli olmalı, -pantolonların yapısında % 70 polyester olmalı, önde iki cepli arkada tek cepli olmalıdır. Kışlık kıyafet; -kışlık kıyafetler kazak pantolon ve forma olmak üzere üç kısımdan oluşur, -kazaklar pamuklu, pantolon ve formalar en fazla % 70 polyester olmalıdır, -tişört ve forma arkasında firma amblemi olmalıdır, -kışlık kıyafetler mavi renkli olmalıdır, -formaların ön kısmında iki adet büyük ve göğüs bölgesinde bir adet  cep olmalıdır, formalar önden düğmeli olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil),  yol gideri ile sözleşme giderlerinin toplanması suretiyle bulunması, giysi giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 168.182,79 YTL olduğu tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 168.182,80 YTL olduğu, asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye 1 kuruş kaldığı, bu bedelle 18 kişinin bir takım yazlık bir takım kışlık giysi bedelini karşılayamayacağı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılması geriye kalan geçerli tekliflerden aşırı düşük teklif açıklaması alındıktan sonra ihale kararının verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali ile  bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul