İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1792
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :119
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1792
Şikayetçi:
 Sel-Tem Temizlik İnşaat Turizm Nakliye. Tic. ve San. Ltd. Şti. Halkalı Cad. Türker Pasajı Kat 2 No:78 Sefaköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSTAÇ İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Paşa Mah. Piyalepaşa Cad. No:9 80250 Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.04.2008 / 10947
Başvuruya konu ihale:
 2008/4474 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Avrupa Yakası Süpürme Araçları İle Yolların, Meydanların Süpürülmesi ve Yıkanması Hizmet” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.11.04.G017/2008-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İSTAÇ İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İstanbul Avrupa Yakası Süpürme Araçları İle Yolların, Meydanların Süpürülmesi ve Yıkanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sel-tem Temizlik İnşaat Turizm Nakliye. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 15.04.2008 tarih ve 10947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihaleye çıkarılan ve Kamu İhale Bülteni´nde 05.03.2008 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edilen 2008/4474 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul Avrupa Yakası Süpürme Araçları İle Yolların, Meydanların Süpürülmesi ve Yıkanması Hizmet Alım İşi" nin ilan edilen tarihte ihale edilmeyerek 31.03.2008 tarihine ertelendiği, firmanın ilk ihale tarihi olan 05.03.2008 tarihinde mali durumunun ihaleye katılması için uygun olmamasından dolayı ihaleye iştirak edemediği, ihalenin 20.03.2008 Perşembe gününe ertelendiği ve daha sonra "Teknik Şartname´nin revize edilmesi" sebebiyle tekrar 31.03.2008 tarihine ertelendiği, 31.03.2008 tarihinde firmalarının mali durumunun ihale şartlarına uygun hale gelmesine rağmen mevzuata göre ihale dokümanı alma süresi dolduğundan, ihale dokümanı almak için herhangi bir teşebbüste bulunmadığı, 04.03.2008 tarihinde yapılan ertelemenin ve akabindeki zeyilnamenin bütünüyle kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu ve mevzuata uyarak ihale dokümanı alınması nedeniyle hak kaybına uğranıldığı, ihaleye katılımın ve rekabetin engellendiği iddia edilmektedir.

 

            Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin başvuruya konu ihaleye ilişkin ihale dokümanı satın almadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul