İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-18
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-18 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-180 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :19
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-18
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kyn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Suluova Devlet Hastanesi Baştabipliği,Orta Mah. Oğulbağı Cad. 05500 Suluova /AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36639
Başvuruya konu ihale:
 2007/166032 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 08.23.01.0119/2008-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Suluova Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 29.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kyn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36639 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ait idari şartnamenin 2.c maddesinde ve ihale ilanında çalıştırılacak personel sayısının 36 olarak belirtildiği, ancak, ihale dokümanının 48.2 maddesinde çalıştırılacak personel sayısının 35 olarak belirtildiği, personel sayısı hususundaki belirsizliğin maliyet ve teklif vermeyi etkileyici nitelikte olduğu, bu durumun mevzuata aykırılık oluşturduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddelerinde ve teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde çalıştırılacak personel sayısının 36 olarak düzenlendiği, idari şartnamenin “Fiyat farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında 35 olarak belirtildiği, sözleşme tasarısının 5 inci maddesinde işin 35 kişi ile yapılacağının belirtildiği görülmüştür. Götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen ihale konusu iş, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğundan, çalıştırılacak personel sayısına ilişkin ihale dokümanındaki çelişkili düzenlemelerin işin maliyetini belirlemekte belirsizlik yarattığı, bu belirsizliğin tekliflerin hazırlanmasına engel teşkil edecek nitelikte olduğu, aynı konuda idareye yapılmış iki şikayet başvurusu daha olduğu, söz konusu ihale dokümanı ile ihaleye sağlıklı bir teklif vermenin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemler düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olmadığı için ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul