İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1877
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :81
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1877
Şikayetçi:
 Çıtır Gıda Pazarlama Turizm Fidancılık Ormancılık Temiz. Nak. Tercüme Ltd. Şti., Stadyum Cad. No:33 BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,Sağlık Mah. Karadere Cad. BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2008 / 10408
Başvuruya konu ihale:
 2008/24765 İhale Kayıt Numaralı “Fidan Üretimi ve Bakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.10.38.0221/2008-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 24.03.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Fidan Üretimi ve Bakımı” ihalesine ilişkin olarak Çıtır Gıda Pazarlama Turizm Fidancılık Ormancılık Temiz. Nak. Tercüme Ltd. Şti.’nin 10.04.2008 tarih ve 10408 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklif bedeli ile ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı,

 

            2) İhale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ihale ilanında 19/04/2008- 15/12/2008, tip sözleşmede ise 01/04/2008- 10/12/2008 olarak belirtildiği,

 

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen yerel gazete ilan bedellerinin yüksek olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 11.04.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul