İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1889
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :191
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1889
Şikayetçi:
 Tüm-Pa Temizlik Hizm. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti. Cevizlidere Mahallesi 7. Sokak Demirler Palmiye İş Merkezi No: 4/4 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak Sarıyer / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2008 / 12729
Başvuruya konu ihale:
 2008/587 İhale Kayıt Numaralı “İTÜ Ayazağa ve Şehiriçi Yerleşkeleri Birimleri Bina ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.05.2008 tarih ve 08.13.14.0163/2008-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İTÜ Ayazağa ve Şehiriçi Yerleşkeleri Birimleri Bina ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tüm-Pa Temizlik Hizm. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 01.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.05.2008 tarih ve 12729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye verdikleri teklifin aşırı düşük olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı halbuki, teklif fiyatlarının işin asgari maliyetinin 90.000,00 YTL  üzerinde olduğu, verilen ihale kararının iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihaleye ait idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamındaki idari şartnamenin 2, 19 ve 49 uncu maddelerinin incelenmesinden; işin 160 kişi ile 2.021.030 M2 alanda malzemeli bina ve çevre temizliği yaptırılması işi olduğu, isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekleri, işin süresinin 365 takvim günü olduğu anlaşılmıştır.

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde giyecek malzemelerinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı, “diğer hususlar” başlıklı maddesinde 160  temizlik personelinin giyeceği kıyafetlerin evsafı ve miktarı belirlenmiştir.

 

            Şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması içeriğinde 5.600,00 YTL giyim bedeli, 71.076,00 YTL temizlik malzemesi bedeli, 8.324,00 YTL temizlik ekipman bedeli öngördüğü, bu bedellere ilişkin olarak proforma fatura sunduğu ancak, idarece “ söz konusu fiyatlarla nasıl temin edileceğinin belgelendirilemediği” gerekçesi ile açıklamanın yetersiz bulunarak tekliflin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu maliyet kalemlerinin belgelendirildiği görüldüğünden iddianın yerinde olduğu, idarece gerçekleştirilen işlemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 05.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1853 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 05.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1853 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul