İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1917
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :143
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1917
Şikayetçi:
 Koyulhisar Buğra Tem. Kır. İnş. Taah. Tar. Hay. Yem. Tıb. Mal. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. Ünal YILMAZ – Av. Hamza Nuh ÖZER, Sirer Caddesi Sağlık Sitesi No:6 K:1 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Münire - Mustafa Aydoğdu YİBO Müdürlüğü, Tuğladağı Mah. Aydoğdu Cad. Tedaş Hizmet Binası Mevkii No:1 58660 Koyulhisar / SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2008 / 1419.1
Başvuruya konu ihale:
 2008/25789 İhale Kayıt Numaralı “Münire - Mustafa Aydoğdu YİBO Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 08.11.89.0222/2008-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Münire - Mustafa Aydoğdu YİBO Müdürlüğü tarafından 29.02.2008 tarihinde yapılan “Münire Mustafa Aydoğdu Yibo Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koyulhisar Buğra Temz. Kır. İnş. Taah. Tar. Hay. Yemek Tıb. Mal. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2008 tarih ve 1419.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

 Kamu İhale Kurumu Hukuk Danışmanlığı’nın 09.04.2008 tarih ve 1419 sayılı yazısı ekinde yer alan mahkeme kararı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; davacının, Koyulhisar Kaymakamlığı Münire - Mustafa Aydoğdu YİBO Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede, mali durum belgelerinin uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye şikayet başvurusu üzerine idarenin şikayete cevabında başvuruyu reddettiği ve iş deneyim belgesinin gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğinin belirtildiği, idarenin konuyla ilgili olarak haklarında sahte belge düzenleyerek ihaleye katıldıkları iddiasıyla Koyulhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararının alındığı, bunun üzerine başvuru sahibince anılan yasaklama  kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Sivas İdare Mahkemesi’nde dava açıldığı, mahkemece E:2008/289, K:2008/541 sayılı dosyada idari merci tecavüzü nedeniyle dava dilekçesi ve eklerinin Kamu İhale Kurumu’na tevdiine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede; dava konusunun idarece tesis edilen 07.03.2008 tarih ve 120/131 sayılı “İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı”nın iptali ve yürütmesinin durdurulması olduğu anlaşılmıştır. 

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevler arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.

 

 İhalelere katılmaktan yasaklama kararına ilişkin yapılan başvurular Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmediğinden söz konusu talebin incelenmesinde Kurumunun görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul