İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1929
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :7
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1929
Şikayetçi:
 Günkar Temizlik Sos. Hiz. Bilgisayar Özel Eğitim İnş. ve Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., M. Kemal Paşa Caddesi No: 27 K 4 AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 Suluova Devlet Hastanesi Baştabipliği, Orta Mah. Oğulbağı Cad. 05500 Suluova / AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2008 / 9715
Başvuruya konu ihale:
 2008/11972 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 08.09.63.G014/2008-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Suluova Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Günkar Temizlik Sos. Hiz. Bilgisayar Özel Eğitim İnş. ve Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2008 tarih ve 9715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin giyim için öngördükleri bedelin hayatın olağan akışı ve ve piyasa koşullarına göre aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin başka bir ihalesinde daha düşük giyim bedelini kabul etmesine rağmen bu ihalede daha yüksek bedeli kabul etmeyerek tutarsız davrandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, yemeğin idarede çıkan yemekten karşılanacağı ve teklif fiyata yemek maliyetinin dahil edilmeyeceği, yol bedelinin 26 gün üzerinden brüt 2,35 YTL olarak öngörüleceği, 36 kişi arasından bölüm sorumlusu olarak çalışacak bir personele asgari ücretin % 30 fazlası ücret verileceği, giyimin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı (işçi başına yazlık 1 adet forma alt-üst takım, 1 adet kışlık forma alt-üst takım, 1 adet kapalı terlik), ihale süresi boyunca 11,5 gün resmi ve dini bayram tatil günü çalışılacağı, bu günlerde 276 gün toplam çalışma yapılacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 49.2 nci maddesinde, işin süresinin 01.05.2008-31.12.2008 tarihleri arası, 245 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

           

Teknik şartnamenin 6.2 nci maddesinde, hizmet gören personelin kıyafetinin özellikleri belirtilmiştir. Buna göre, yazlık ve kışlık alt-üst takım formaların 1 inci alpaka kumaştan ve dikişlerinin sağlam iki parça şeklinde; kapalı terliğin ise politaban, vinilex deriden önü kapalı, burun üstleri delikli, lacivert renkte olacağı belirtilmiştir.

 

            İhale komisyonu tarafından şikayetçi firma ile birlikte Sistem San. Tic. Ltd. Şti,  Işıl San. Tic. Ltd. Şti., Merdan San. ve Tic. A.Ş.-Sahra Tem. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulmasına karar verildiği, bu isteklilerden işçilik maliyeti, idari ve teknik şartnamede belirtilen giyecek bedeli, % 3 sözleşme gideri ve öngörülmüşse kar oranı konularında açıklama istendiği, anılan isteklilerden Sistem San. Tic. Ltd. Şti. dışındaki isteklilerin açıklamalarını idareye sundukları, ihale komisyonu tarafından, Sistem San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklama göndermediği ve teklif tutarının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, Işıl San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, şikayetçi Günkar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin öngördüğü giyim bedelinin (kişi başı 0,95 YTL) hayatın olağan akışı ve piyasa koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları tespit edilmiştir.

 

            Yapılan hesaplamada bu ihalede, giyim hariç asgari işçilik tutarını 251.160,47 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin 36 işçi için 8 ay süreli ihalede giyim maliyetleri ve yaklaşık maliyette yer alan giyim maliyeti aşağıdaki gibidir:

 

Günkar (Şikayetçi)                   :   34,20 YTL

Işıl                                           :   1.575,00 YTL

            Merdan/Sahra                         :   1.440,00 YTL

            Yaklaşık maliyet                      :   1.260,00 YTL

 

           

Günkar (Şikayetçi)                   : Kişi başı   0,95 YTL

Işıl                                           : Kişi başı   43,75 YTL           

Merdan/Sahra                         : Kişi başı   40,00 YTL           

Yaklaşık maliyet                      : Kişi başı   35,00 YTL

 

 

            Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, idarenin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden aşırı düşük açıklamalarını değerlendirdiği ve yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre takdir yetkisini kullanarak değerlendirme yaptığı, şikayetçi firmanın giyime ilişkin öngördüğü bedelin, yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre aşırı düşük kaldığı anlaşıldığından idarece teklif edilen giyim bedelinin hayatın olağan akışı ve piyasa şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul