İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1942
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :24
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1942
Şikayetçi:
 Erdağ Sosyal Hizmetler İnş. Temz. Taah. Turz. Gıda Otom. Mak. Peyz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Milli Egemenlik Cad. Onur Apt. No:12/12 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Afet İşleri Genel Müdürlüğü Fon Yön. ve İkm. Dai. Bşk. Alım Satım Ambarlar Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 10. Km Lodumlu Mevkii ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.04.2008 / 11532
Başvuruya konu ihale:
 2008/14037 İhale Kayıt Numaralı “25 İşçi İle 9 Aylık(01.04.2008-31.12.2008 Tarihleri Arasında) Genel Müdürlük Merkez Ve Ek Binalarının Temizlik Temizliğe Bağlı Taşıma ve İlaçlama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 08.11.64.0221/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afet İşleri Genel Müdürlüğü Fon Yön. ve İkm. Dai. Bşk. Alım Satım Ambarlar Müdürlüğü’nce 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “25 İşçi İle 9 Aylık(01.04.2008-31.12.2008 Tarihleri Arasında) Genel Müdürlük Merkez Ve Ek Binalarının Temizlik Temizliğe Bağlı Taşıma ve İlaçlama İşi” ihalesine ilişkin olarak Erdağ Sosyal Hizmetler İnş. Temz. Taah. Turz. Gıda Otom. Mak. Peyz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.04.2008 tarih ve 11532 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan firmanın iş makinesi, ekipman ve sarf malzemesi için asgari işçilik maliyetine 1.412,66 YTL ekleyerek teklifini oluşturduğu, 1.412,66 YTL ile anılan malzemelerin tedarik edilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırıldığı, idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin Afet İşleri Genel Müdürlüğü merkez binası ve ek hizmet binalarının temizlik, temizlikle ilgili, taşıma ve ilaçlama işinin 25 işçi ile yaptırılması olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 9 ay olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan şartnamenin 26.3. maddesinde; “Personel, yol, yemek giderleri nakdi ödenmesini ve giyecek giderinin ayni olarak ödenmesini;

Bu giderlerin brüt tutarı ile,

a)Günlük iki (2) sefer*2,00 YTL = 4 YTL/ Gün Yol bedeli (aylık 26 gün)

b)Günlük bir (1) öğün*4,00 YTL = 4 YTL/ Gün Yemek bedeli (aylık 26 gün)

c)Yılda 2 (iki) defa yazlık- kışlık giyecek iki parçalı (gömlek, pantolon) ve 2*25= 50 takımın bedeli, teknik şartnamede cinsi ve miktarı belirtilen ekipman ve malzeme bedelleri, teklif fiyata dahildir.”

 

26.5. maddesinde; “İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 olarak hesaplanacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 5.1.1. maddesinde her türlü dezenfekte maddeleri ve  temizlik malzemeleri ile araç ve gereçlerin müteahhit firma tarafından temin edileceği belirtilmiş, 5.2. maddesinde ise temin edilecek makineler “sanayi tipi elektrik süpürgesi, profesyonel tip elektrik süpürgesi, vakumlu halı ve koltuk yıkama bakım makinesi, sert zemin yıkama makinesi ve ilaçlama makinesi (mekanik tip)” olarak sayılmıştır.

 

İdari şartnamede yer alan düzenlemeler doğrultusunda teklif edilmesi gereken asgari maliyet  (25 kişinin 9 aylık brüt asgari ücret bedeli, yol ve yemek bedeli ile %3 sözleşme  gideri dahil) 222.658,45 YTL’ ye karşılık gelmektedir

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda söz konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı ancak; teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti dikkate alındığında idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan Yazar Sos. Hizm. Yem. Gıd. Bilg. İşl. Temz. Eğt. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin  230.625,00 YTL fiyat teklif ettiği söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı arasındaki fark olan 230.625,00 - 222.658,45 = 7.966,55 YTL ile yüklenici tarafından karşılanması öngörülen temizlik makineleri ve malzemeleri  ile giyim giderinin karşılanabileceği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 36 ncı maddesi uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği anlaşıldığından ihalenin en düşük fiyat teklifi veren Yazar Sos. Hizm. Yem. Gıd. Bilg. İşl. Temz. Eğt. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul