İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1963
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :46
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1963
Şikayetçi:
 Pınar Temizlik Kimya Yemek Hiz. Öz. Eğit. Rehab. Mrk. İnş. Nak. Taah. İlaçlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi Çiçek İş Merkezi No: 14/3 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, M. Kemalpaşa Bulv. No: 110 38090 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2008 / 12038
Başvuruya konu ihale:
 2008/6126 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme-Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.12.40.0182/2008-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 04.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme-Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pınar Temizlik Kimya Yemek Hiz. Öz. Eğit. Rehab. Mrk. İnş. Nak. Taah. İlaçlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.04.2008 tarih ve 12038 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin makul olmasına rağmen idare tarafından ihalenin iptal edildiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir” hükmü gereği inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

         

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

İhale 20.03.2008 tarihinde ihale yetkilisince 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine istinaden iptal edilmiştir. İptal gerekçesinde, “İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin yüksek olduğu ve ihalede yeterli rekabetin sağlanamadığı” belirtilmektedir.

 

İhaleye yedi isteklinin katıldığı, bu isteklilerden altısının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bir isteklinin teklifinin (başvuru sahibi) geçerli sayıldığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yine başvuru sahibinin teklifi incelendiğinde idari şartnamenin 7.2.2. maddesinde istenen “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri”  ve 7.2.3 belgesinde istenen “iş hacmine ilişkin belge” olarak  “serbest muhasebeci onaylı” bilanço ve gelir tablosu sunduğu tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu ve “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddelerinin beşinci fıkralarında; “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

 

 Bu tespitler çerçevesinde anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunda ihalede zaten geçerli teklif de kalmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul