En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-201
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-201 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2012 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :98
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-201
Şikayetçi:
 Ayan Güvenlik Ltd. Şti., Talatpaşa Bulvarı Bayındır Han Nu:145/25 Dörtyol - Cebeci / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,Abdülhak Hamit Cad. Nu:866 Altmışevler Mamak / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36468
Başvuruya konu ihale:
 2007/165528 İhale Kayıt Numaralı “Başkanlık (Mamak ve Necatibey) Hizmet Binalarına Kontrol ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.22.92.0141/2008-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nca, 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Başkanlık (Mamak ve Necatibey) Hizmet Binalarına Kontrol ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayan Güvenlik Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.12.2007 tarih ve 36468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından yetersiz görülerek teklifinin değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, ihaleye en düşük teklifi firmalarının verdiği ve düzeltici işlemle ihalenin kendi üzerlerine bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar”  başlıklı 26 ncı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı, 5188 sayılı kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere, her işçi için teknik şartnamede cinsi, nevi ve adedi belirtilen giyim bedelinin teklif fiyata dahil edileceği düzenlenmiştir. Teknik şartnamede ise, giyimin sayısına ve niteliğine ilişkin şu şekilde düzenleme yapılmıştır:

 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALİŞANLARİNA AİT GİYİM KUŞAM LİSTESİ

 

KIŞLIK MALZEME LİSTESİ

ÜRÜN ADI

ADETT

ÖZELLİKLERİ

KABAN

1

BONOİT SU İTİCİLİ KUMAS-120 GR ELYAF 90 GR KAPİTONE AYAKLI YAKA YYAKAYAKA

MONT

1

BONOİT SU İTİCİLİ KUMAS-120 GR ELYAF 90 GR KAPİTONE DÜZ YAKA

KAZAK

1

%100 AKRALİK

GÖMLEK

2

%80 KOTON % 20 POLİ

PANTOLON

2

%20 POLYESTER %80 VİZKON - ÖZEL EMZİMLİ

AYAKKABI

1

%100 DERİ POLİTERMO TABAN

KRAVAT

2

%100 POLİMIT İÇ ASTAR 200 GR

KEP

1

%100 KOTON

ÇORAP

2

% 100 MERSERİZE

KEMER

1

%100DERİTOKALI

 

YAZLIK MALZEME LİSTESİ

 

ÜRÜN ADI

ADET

ÖZELLİKLERİ

 

GÖMLEK

2

%80 KOTON %20 POLİ

 

PANTOLON

2

%20 POLYESTER %80 VİZKON-OZEL EMZİMLİ

 

AYAKKABİ

1

%100 DERİ POLİTERMO TABAN

 

KEP

1

%10O KOTON

 

ÇORAP

2

% 100 MERSERİZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL MALZEME

ÜRÜN ADI

ADET

ÖZELLİKLERİ

TRAFİK YELEĞİ

6

%100 POLYESTER - JARSE-----------------------------------------------------

YAĞMURLUK

12

%100 NAYLON

 

            İdarenin 20.11.2007 tarihinde yaklaşık maliyetin altında teklif veren Ayan Güvenlik Ltd. Şti., Rekor Savunma Güvenlik Sis. Ltd. Şti. ve BSG Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklamalarının verilmesinin istenildiği, üç isteklinin de idarece belirtilen tarihe kadar açıklamalarını sundukları görülmüştür.        

 

            Söz konusu açıklamalar yapıldıktan sonra, 26.11.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla, Ayan Güvenlik Ltd. Şti.’nin açıklamasında 20 güvenlik görevlisinin giyim bedeli olarak 120 YTL öngördüğü, ancak ibraz ettiği proforma faturada belirtilen bu tutarın hayatın olağan akışı ile mevcut piyasa koşullarına uygun düşmediği gerekçesiyle, idare tarafından açıklaması yeterli görülmeyerek anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

                 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, isteklilerin açıklamada yer alan bir maliyeti belgelendirmeleri, açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacak, idare belgelendirilmiş açıklamalar üzerinden değerlendirmesini yapacaktır.

 

İdarenin yaklaşık maliyeti hesaplarken, 20 güvenlik personelinin giyim bedeli için piyasadan fiyat alarak belirlediği tutar ve aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan diğer iki firma, Rekor Savunma Güvenlik Sis. Ltd. Şti.’nin ve BSG Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin giyim bedeli olarak öngördükleri bedeller ile teknik şartnamedeki giyime ilişkin düzenleme göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin çalışacak 20 kişi için 120,00 YTL, kişi başına 6 YTL giyim bedeli belirlemesinin hayatın olağan akışı ile mevcut piyasa koşullarına uygun düşmediği gerekçesiyle idare tarafından açıklamasının yeterli görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul