• Karar No: 2008/UH.Z-257
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-257 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2570 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :35
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-257
Şikayetçi:
 Örnekler Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. Fazilet Mah,. Atmaca Sokak, No: 8/9, Dışkapı Altındağ / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi Baştabipliği Aksu Mahallesi, Öğretmenler Sokak, No: 11, 18200, ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37667
Başvuruya konu ihale:
 2007/168850 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.24.29.0171/2008-91E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çankırı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Örnekler Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37667 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2008 yılı içinde 13,5 gün resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü tatili olmasına rağmen idarece 12 gün olarak belirlenmesi ve bu günlere ilişkin ödemelerin bordrolarda gösterilecek olması nedeniyle teklif verilmesi aşamasında belirsizlik oluştuğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin giyim giderleri hariç asgari işçilik maliyetinin 159.101,24 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 14 işçi ile 12 gün çalışma yapılacağı toplam da  167 mesai için fazla çalışma ödeneceğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde yaptırılacak çalışmalar için ücret belirlenebilmesi ve bunun da teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında gösterilebilmesi için, bu günlerde kaç gün çalışma yaptırılacağı ile çalıştırılacak personel sayısının yapılan düzenlemede belirtilmesi gerekmektedir. İhale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yaptırılacak çalışmalar dahil 12 gün fazla çalışma yaptırılacağı öngörülmüştür. 2008 yılında 13,5 gün tatil bulunması mutlaka 13,5 gün çalışma yaptırılacağı anlamını taşımayacaktır. İhale dokümanında fazla çalışması planlanan resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinin toplam 12 gün olarak açıkça belirtilmiş olması nedeniyle tekliflerin hazırlanmasında belirsizlik oluşmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul