En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-260
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-260 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2600 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :38
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-260
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. Atatürk Caddesi No: 380 K 7 Alsancak /İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı Kampüs ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38676
Başvuruya konu ihale:
 2007/146623 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Veri İşlem ve Müşavirlik Hizmeti (2008-2009 Yılları)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.25.79.0171/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bilgisayar Veri İşlem ve Müşavirlik Hizmeti (2008-2009 Yılları) ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38676 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, teklif mektubunda yapmış oldukları aritmetik hatanın düzeltilmesine yönelik  taleplerinin idare tarafından yerine getirilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hata yapıldığının tespit edildiği ve düzeltilerek yeni teklif miktarının kabul edilip edilmediğinin 26.11.2007 tarih ve 73484.72438 nolu yazıyla sorulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi 30.11.2007 tarihli yazıyla, aritmetik hataya ilişkin düzeltmelerin kendilerine gönderilmediği, eğer aritmetik hata var ise, hatanın düzeltilmesine ilişkin tablonun gönderilmesini, yok ise yazının geri çekilmesini, bu durumun, idarenin kararına bırakıldığını, aritmetik hata  var ise aritmetik hata sonucu oluşan yeni teklif miktarını kabul ettiklerini belirtmişlerdir.

 

Teklif mektubu eki cetvel incelendiğinde, teklif edilen birim fiyatta YTL’ye dönüştürme sırasında yuvarlamaların yapılmamış olmasından kaynaklanan aritmetik hata oluştuğu tespit edilmekle birlikte, başvuru sahibine düzeltmeye ilişkin işlemin gönderilmesi ve başvuru sahibinin  aritmetik hatayı kabul ettiğine dair cevabına rağmen idare tarafından kabul edilmediği yönünde karar verilerek teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olması nedeniyle başvuru sahibinin teklif mektubu aritmetik hata sonucu bulunan yeni miktarı ile birlikte kabul edilerek ihale komisyonu kararının düzeltilmesi gerekmekte ise de, başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun  27.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4226 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul