İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-280
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-280 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 01.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2800 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :62
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-280
Şikayetçi:
 Berk Gıda Rest. Lokt. İşltmec. Teks. San. - Karakuş Gıda Teks. İnş. Turz. Tavk. San. Tic. Ltd. Şti. Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No: 147 Gümüşler / DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Başhekimliği Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No: 1 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36512
Başvuruya konu ihale:
 2007/134869 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Bulaşık Yıkama İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.2308.0148/2007-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Bulaşık Yıkama İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Berk Gıda Restaurant Lokt. İşltmc. Teks. San. - Karakuş Gıda Teks. İnş. Turz. Tavk. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)  İhale üzerinde bırakılan firma teklifinin piyasa koşullarına göre aşırı düşük olduğu, firmanın sunduğu evrakların mevzuata aykırı olduğu, 

 

            2) Anılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinde mühür bulunmadığından mevzuata aykırı olduğu, 

 

            3)  Ayrıca, bilanço ve gelir tablosunun uygun bulunmadığı, firmanın sunduğu evrakların sunuluş biçiminin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Ortaklık hisse beyanının ve iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin formların standarda aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1)  Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde sorgulama yapıldığı, firmanın aşırı düşük teklif sorgulaması cevabı ve eklerinin idarece uygun bulunarak ihalenin Temaş Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüş, aşırı düşük teklif sorgulaması değerlendirmesinde mevzuata herhangi bir aykırılık tespit edilememiştir. 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

 

             Anılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinde mühür bulunduğundan iddia yerinde bulunmamıştır. 

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin;

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu belgelerin usulüne uygun bulunduğu, bilanço ve gelir tablosunun da mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından  iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Ortaklık hisse beyanının ve iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin formların standarda aykırı düzenlendiği ve yanlış doldurulduğuna dair bir bilgi- belgeye rastlanılmadığından, ihale üzerinde bırakılan firmanın standart formları kullandığı da tespit edildiğinden, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

  Başvuru sahibinin iddiaları yerinde olmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmekle birlikte; başvuruya konu ihalenin Kamu İhale Kanununun 07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-22 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul