İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-295
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-295 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 08.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2950 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :79
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-295
Şikayetçi:
 Yazılı Başvuru
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,İzmir Yolu 2 Km Terzioğlu Kampüsü 17100 ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1335
Başvuruya konu ihale:
 2006/158249 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.01.98.0102/2008-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak 14.01.2008 tarih ve 1335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmemesine,  dilekçenin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İzmir’de yerleşik olan Ağarlar Hizmet Eğitim Temizlik Yemek ve Özel Güvenlik Ltd. Şti. ile Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları  ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi satın alma birimi ve hastane yönetimi arasında çok gizli ilişkiler bulunduğu, bu firmanın ihaleleri almak için rüşvet verdiğinin herkes tarafından bilindiği, ayrıca hastane yönetimi tarafından ihalelerde Ağarlar firmasının kayrıldığı izlenimi olduğu, bu firmanın çalıştırdığı personeline maaşı 10-15 gün geç ödediği, personel maaşını bankalarda değerlendirdiği, bu duruma hastane yönetimin göz yumduğu, bazı ihalelerde bu firmanın yeterliği olmadığı halde ihale şartnamesinin bu firmaya göre yazılmasıyla haksız rekabet yaratıldığı, örneğin 2007 yılında Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesinin teknik işler ihalesini yeterli olmadığı halde bu firmanın kazandığı, bu firmanın rüşvetle ihale aldığı yönünde güçlü deliller bulunduğu, bu bağlamda 2006/158249 kayıt nolu ihalenin incelenmesinin yarar sağlayacağı, bu firmanın Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Kadın Doğum Hastanesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ege Bölgesinde bir çok hastanede gayri resmi yöntemlerle ve rüşvet vererek bir çok ihaleyi aldığı iddia edilmektedir.

 

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Başvuru dilekçesinde; Ağarlar Hizmet Eğitim Temizlik Yemek Ve Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin ihalelerde rüşvet verdiği iddialarına yer verildiği, bu bağlamda Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Kadın Doğum Hastanesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ismine yer verildiği,  genel olarak Ege Bölgesindeki tüm idareler ifadesi kullanıldığı, ancak başvuru dilekçesinde ihalelere yönelik olarak rüşvet iddiasında bulunulduğu, ancak, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin olarak dosya üzerinde mevzuata uygunluk denetimi yapan Kurumun rüşvet iddiasına yönelik inceleme yapması mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2- Dilekçenin ilgisi nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK´e gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul