İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-368
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-368 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 21.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-368 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :176
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-368
Şikayetçi:
 Aydın Grup Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Nu: 105/10 Anıttepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Makine Kimya Enstitüsü Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü 06330 Tandoğan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1444
Başvuruya konu ihale:
 2007/158408 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.01.85.0041/2008-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            MKEK Genel Müdürlüğünce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmetleri Alımı ihalesine ilişkin olarak Aydın Grup Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarih ve 1444 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yol ve yemek için öngörülen bedellerle işçilik ücreti dikkate alınarak hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari tutar, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelden düşüldüğünde geriye kalan miktarın teklif fiyata dahil edilmesi gereken malzeme ve diğer maliyet unsurlarını karşılamasının mümkün olmadığı, teklif fiyata dahil olan malzemelere ilişkin belge sunulmasının yeterli olmayacağı, bu belgelerde öngörülen bedellerin gerçekçi olup olmadığının da değerlendirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin tekliflerinin aşırı düşük teklif olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 22.01.2008 tarih ve 2007/UH.Z- 314 sayılı  kararı ile;

“….. ihale dokümanında yapılan ve mevzuata aykırılığı belirlenen düzenlemelerin tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde tereddüde neden olabilecek nitelikte olduğu ve bu aşamada ihale dokümanında yapılan mevzuata aykırılığı tespit edilen düzenlemelere ilişkin düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığı …..” gerekçesiyle iptal edilmiştir.

 

Anılan Kurul kararında, incelemeye konu ihalede “ihale dokümanında yapılan ve mevzuata aykırılığı belirlenen düzenlemelerin tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde tereddüde neden olabilecek nitelikte” olduğu tespit edildiğinden, şikayetinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu yönündeki iddiasının incelenmesi mümkün olmadığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul