İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-371
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :189
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-371
Şikayetçi:
 Ekoglobal İş ve Çevre Sağlığı Hizm. Sağ. Güv. Eğt. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mithatpaşa Caddesi No 58/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Gen. Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, 600 Evler Mah. Atatürk Caddesi 10219 Bandırma/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38457
Başvuruya konu ihale:
 Büyük Film Çekimi ve Solunum Fonksiyonu Testi Yapılması ve Raporlanması İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 08.25.57.G011/2008-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Gen. Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü tarafından 28.12.2007 tarihinde  ile yapılan “Büyük Film Çekimi ve Solunum Fonksiyonu Testi Yapılması ve Raporlanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Ekoglobal İş ve Çevre Sağlığı Hizm. Sağ. Güv. Eğt. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarih ve 38457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün 25.12.2007 tarih ve 023626 sayılı yazısı ile Akciğer Filmi ve Solunum Fonksiyon testi yapılması işine esas olmak üzere kendilerinden de teklif istenildiği, teklif istem mektubunda test sonuçlarını değerlendirecek hekimlerin Balıkesir Tabip Odasına üye olma şartının getirildiği, firmalarında çalışan hekimlerin Ankara ve İzmir Tabip Odalarına kayıtlı olduğu, anılan şartın firmalarının ihaleye katılımını ve rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; 19.12.2007 tarihinde ihale yetkilisinin onayı ile başvuru konusu Büyük Film Çekimi ve Solunum Fonksiyonu Testi Yapılması ve Raporlanması İşinin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında bir alım yöntemi olan doğrudan temin yöntemiyle yapılmasına onay verildiği, 24.12.2007 tarih ve 6496 sayılı teklif mektubu başlıklı teklif talebinin aralarında başvuru sahibi firmanın da bulunduğu 9 firmaya faks çekilmek suretiyle gönderildiği, 28.12.2007 tarihinde Gerato Gezici Röntgen Tarama Tıbbi Ticaret ile sözleşme imzalanarak alım yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu alımın 4734 sayılı Kanunu 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin ile gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Doğrudan temin 4734 sayılı Kanununda öngörülen ihale usullerinden olmayıp bir alım yöntemidir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan alımla ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul