İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-42
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-42 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-420 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :44
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-42
Şikayetçi:
 Sim Yazılım Bilgisayar Otom. Yrd. Hizm. Temz. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı Nu:77/2 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tavas Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bağlar mevkii 20500 Tavas / DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35300
Başvuruya konu ihale:
 2007/141815 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otomasyonu Bilgisayar Kullanıcısı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 08.22.13.0177/2008-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tavas Devlet Hastanesi Baştabipliğince 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Otomasyonu Bilgisayar Kullanıcısı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sim Yazılım Bilgisayar Otom. Yrd. Hizm. Temz. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35300 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif bileşenlerini dayanaklarıyla birlikte açıklamalarına rağmen tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde; yemeğin hastane idaresince verileceği ve bunun için ayrı bir fiyat öngörülmeyeceği, 26 gün üzerinden günlük 1,50 YTL yol ücreti ödeneceği, resmi-dini bayram-yılbaşı tatilinde çalıştırılacak toplam gün sayısının 12 olduğu, her işçiye 1 çift yazlık ve 1 çift kışlık olmak üzere iş önlüğü verileceği belirtilmiştir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;         

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından Sim Yazılım Bilgisayar Otom. Yrd. Hizm. Temz. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden 19.10.2007 tarihinde tekliflerine ait ayrıntılı açıklama istenilmiş, firma tarafından süresi içinde açıklama yapılmıştır.

 

            Sim Yazılım Bilgisayar Otom. Yrd. Hizm. Temz. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamada her bir önlük için 0,20 YTL den toplam 9,20 YTL giyim bedeli öngörüldüğü belirtilmiştir. Firma giyim bedeline ilişkin proforma faturayı açıklamasına eklemiştir.

 

            İhalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti giyecek hariç 215.822,53 YTL’dir. Şikayetçi firmanın teklif ettiği bedel 215.832,01’dir. Asgari işçilik maliyetine giyecek gideri eklendiğinde firmanın kar öngörmediği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin giyecek gideri için öngördüğü bedelin hayatın olağan akışına ve piyasa şartlarına uygun olmadığı anlaşıldığından isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul