• Karar No: 2008/UH.Z-44
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-44 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-440 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :46
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-44
Şikayetçi:
 Emin Müth. Temz. Yemek. Pst. Dağt. Hizm. Turz. Teks. Medk. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gençlik Mahallesi, Işıklar Cad., Türkay Apt., Nu:27, K:1, D:1, ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeli Sokak, Nu:1, 64100, UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34861
Başvuruya konu ihale:
 2007/135980 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Genel Temizlik ve İlaçlama İşi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 08.21.76.0177/2008-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi’nce 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Genel Temizlik ve İlaçlama İşi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Müth. Temz. Yemek. Pst. Dağt. Hizm. Turz. Teks. Medk. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.11.2007 tarih ve 34861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalede benzer iş olarak “Kamu ve özel kurumlardaki temizlik ve ilaçlama hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” ibaresinin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu, zira bu düzenleme ile faaliyet alanı sadece temizlik olan firmaların ihaleye katılmasının mümkün bulunmadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin 5.1.10. maddesinde 1 adet çim biçme makinesinin şirket envanterinde kayıtlı olması gerektiğine ilişkin hükmün mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İşçilerin haftada 3 saatlik fazla çalışmanın ne şekilde ödeneceğine dair düzenleme bulunmadığı,

 

            4) Genel yönetici haftalık çalışma süresinin tamamında işin başında bulunacağından, haftalık çalışma süresi 24*7=168 saat bir işçinin haftalık çalışma saati olan 45’e bölündüğünde bu işin en az 4 kişi ile yürütülebileceği, dolayısıyla eksik olan işçi sayısı sebebiyle tekliflerin hazırlanmasında tereddüte düştükleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak ihale işlemleri ve ihale kararının Kamu İhale Kurulunun 27.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4228 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul