İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-463
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :107
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-463
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti, Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kınıklı Kampüsü Ek Bina Zemin Kat Satınalma Müdürlüğü Kınıklı DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1189
Başvuruya konu ihale:
 2007/159510 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, İlaçlama ve Çamaşırhane Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.01.63.0182/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama ve Çamaşırhane Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1189 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin, 246 kişi ile genel temizlik, ilaçlama ve çamaşırhane hizmet alım işi olduğu düzenlemesi,

            “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde bulunan hizmet birimleri:

 

Yol: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde bulunan hizmet birimlerinde çalışacak olan personele yol bedeli nakdi olarak ödenecek olup bu durum ücret bordrosunda gösterilecektir. yol bedelinin tutarı her ay için 26 gün üzerinden günlük brüt 2,00 YTL olarak hesaplanarak aylık 52,00 YTL olacaktır.

 

Yemek: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde bulunan hizmet birimlerinde çalışacak olan işçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

Giyecek: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde bulunan hizmet birimlerinde çalışacak olan  işçilere 2 kışlık, 2 yazlık olmak üzere toplam 4 takım  üniforma  ve 2 çift ayakkabı istekli tarafından verilecektir. Üniformaların ve ayakkabıların özellikleri teknik şartnamede belirtildiği şekilde olacaktır.

 

Temizlik malzemesi: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde bulunan hizmet birimlerinin temizliğinde kullanılacak olan temizlik malzemeleri ve aletleri ekte verilen listede belirtildiği şekilde ve teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olacaktır.

              

Toplam çalışılacak tatil günü:işçiler için: 1763 gün, şefler için: 17 gün (teknik şartnamede belirtilen şekilde)

 

Mühendislik  Fakültesi Hizmet Birimleri:

 

Yol: Mühendislik Fakültesi hizmet birimlerinde çalışacak olan personele y ol bedeli nakdi olarak ödenecek olup bu durum ücret bordrosunda gösterilecektir. Yol bedelinin tutarı her ay için 26 gün üzerinden günlük brüt 2,00 YTL olarak hesaplanarak aylık 52,00 YTL olacaktır.

 

Yemek: Mühendislik Fakültesi hizmet birimlerinde çalışacak olan personelin yemek bedeli nakdi olarak ödenecek olup bu durum ücret bordrosunda gösterilecektir. Yemek bedelinin tutarı her ay için 26 gün üzerinden günlük brüt 3,00 YTL olarak hesaplanarak aylık 78,00 YTL olacaktır.

 

Giyecek: Mühendislik Fakültesi hizmet birimlerinde çalışacak olan işçilere 2 kışlık, 2 yazlık olmak üzere toplam 4 takım üniforma ve 2 çift ayakkabı istekli tarafından verilecektir.   Üniformaların ve ayakkabıların özellikleri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde bulunan hizmet birimlerinin temizlik teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde olacaktır.

 

Temizlik malzemesi: Malzemesiz.

 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hizmet Birimleri:

 

Yol: Verilmeyecektir.

Yemek: Spor bilimleri ve teknolojisi araştırma ve uygulama merkezi hizmet birimlerinde çalışacak olan personelin yemek bedeli nakdi olarak ödenecek olup bu durum ücret bordrosunda gösterilecektir. Yemek bedelinin tutarı her ay için 26 gün üzerinden günlük brüt 3,00 YTL olarak hesaplanarak aylık 78,00 YTL olacaktır.

 

Giyecek: Spor bilimleri ve teknolojisi araştırma ve uygulama merkezi hizmet birimlerinde çalışacak olan işçilere 2 kışlık, 2 yazlık olmak üzere toplam 4 takım üniforma ve 2 çift ayakkabı istekli tarafından verilecektir. Üniformaların ve ayakkabıların özellikleri Pamukkale  Üniversitesi Eğitim  Uygulama  ve Araştırma Hastanelerinde bulunan hizmet birimlerinin temizlik teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde olacaktır.

 

Temizlik malzemesi: Malzemesiz.

 

Toplam çalışılacak tatil günü: 3 gün (teknik şartnamede belirtilen şekilde)

 

Sürekli Eğitim Merkezi Hizmet Birimleri:

 

Yol: Sürekli eğitim merkezi hizmet birimlerinde çalışacak olan personele yol bedeli nakdi olarak ödenecek olup bu durum ücret bordrosunda gösterilecektir.  Yol bedelinin tutarı her ay için 26 gün üzerinden günlük brüt 2,00 YTL olarak hesaplanarak aylık 52,00 YTL olacaktır.

 

Yemek: Sürekli eğitim merkezi hizmet birimlerinde çalışacak olan personelin yemek bedeli nakdi olarak ödenecek olup bu durum ücret´ bordrosunda gösterilecektir. Yemek bedelinin tutarı her ay için 26 gün üzerinden günlük brüt 3,00 YTL olarak hesaplanarak aylık 78,00 YTL olacaktır.

 

Giyecek: Eğitim merkezi hizmet birimlerinde çalışacak olan işçilere 2 kışlık, 2 yazlık olmak üzere toplam 4 takım çift ayakkabı istekli tarafından verilecektir. Üniformaların ve ayakkabıların özellikleri Pamukkale Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde bulunan hizmet birimlerinin temizlik teknik şartnamesinde olacaktır.

 

Temizlik Malzemesi:  Malzemesiz.


26.3. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde bulunan hizmet birimleri, mühendislik fakültesi ve sürekli eğitim merkezi hizmet birimlerinde çalışacak olan personelin yol gideri günlük brüt (2 YTL) olarak hesaplanacaktır.  Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Spor bilimleri ve teknolojisi araştırma ve uygulama merkezi, mühendislik fakültesi ve sürekli eğitim merkezi hizmet birimlerinde çalışacak olan personelin yemek gideri günlük brüt (3 YTL) olarak hesaplanacaktır. yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Sıra

İşçinin   pozisyonu

Asgari   ücretten   fazlası   %

1 şef

3 kişi

50,00

 

26.4. personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

            “Fiyat farkı ödenmesi ve şartları” başlıklı 48 nci maddesinde fiyat farkı ödeneceği,

 

            “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “İşe başlama tarihi 01.01.2008; işi bitirme tarihi 31.12.2008 dir.” düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

Temizlik malzeme ekipman listesi teknik şartnamenin ekinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekliden teklifine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında verdiği açıklama yazısında;

 

- Giyim için kişi başı 22 YTL, toplamda 5.412 YTL öngördüğü ve bunu proforma fatura ile belgelendirdiği,

 

-Temizlik malzemeleri için toplamda 14.910,40 YTL öngördüğü ve bunu proforma fatura ile belgelendirdiği,

 

-İlaçlamayı kendisinin yapacağı ve bu gider için 240 YTL öngördüğü,

 

anlaşılmıştır.

 

Temizlik malzemeleri için verilen proforma faturalar incelendiğinde, örneğin genel temizlik maddesinin lt fiyatının 9 YKR, sodyum hipokloritin lt fiyatının 10 YKR, mermer cilasının kg fiyatının 24 YKR olduğu görülmektedir.

 

Anılan bu fiyatların hayatın olağan akışı ve mevcut piyasa koşulları içerisinde gerçeği yansıtmadığı değerlendirildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Teklifleri geçerli kabul edilen isteklilerden anılan Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenerek yeterli görülen istekli üzerinde ihalenin bırakılması gerektiği gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı, bu şikayetlerin, sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacağı,

Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde; 55 inci maddede belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri gereğince sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması mümkün olmayıp, Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkı güvenceye alınmıştır.

Bu itibarla, kesinleşen ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanması halinde; sözleşmenin usulüne aykırı olarak imzalandığının kabulü gerekmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 17.12.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, şikayetçinin 17.12.2007 tarihinde açıklama istediği, idare tarafından açıklamaya 25.12.2007 tarihinde cevap verildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak 28.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2007 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Güven Temizlik İlaçlama Oto Em. Keres.Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul