İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-478
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :125
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-478
Şikayetçi:
 MZS Tem. Yem. Ürt. Sağ. Hiz. Taah. Ltd. Şti. ve Mustafa AKYILDIZ Keçehatun Mah. Cerrahpaşa Cad. Ahmet Kahya Camii Sok. No:20/2 Aksaray Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Validebağ Devlet Hastanesi, Kalfa Çeşme Sokak No:1 81020 Koşuyolu Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38002
Başvuruya konu ihale:
 2005/2816 İhale Kayıt Numaralı “Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesinin 50 İşçi İle 2 Ay Boyunca Tüm Birimlerinin Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.24.78.0201/2007-69 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Validebağ Devlet Hastanesi tarafından yapılan “Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesinin 50 İşçi İle 2 Ay Boyunca Tüm Birimlerinin Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak MZS Tem. Yem. Ürt. Sağ. Hiz. Taah. Ltd. Şti. ve Mustafa Akyıldız’ın 24.12.2007 tarih ve 38002 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle Validebağ Devlet Hastanesi Başhekimliğine gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kurumumuza gönderilen yazı ekinde yer alan MZS Tem. Yem. Ürt. Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Mustafa AKYILDIZ’a ait dilekçelerde özetle;

 

            Validebağ Devlet Hastanesi tarafından yapılan 2005/2816 İKN’li ihalenin 79.600 YTL sözleşme bedeli ile YNR firması üzerinde bırakıldığı ancak firmanın 2006 yılında İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılan ihalelere sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin daha yüksek bir tutara haiz olduğu, iş deneyim belgesinin gerçeği yansıtmadığı ve YNR firmasının ihalelere fesat karıştırarak haksız kazanç elde etmek istediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak, İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 2006 yılı içerisinde YNR Grup Ltd. Şti.’nin katıldığı ve Validebağ Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulduğu ihalelere ilişkin bilgi istenilmiş, İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih ve 3 sayılı cevabi yazısında, 2006 yılı içerisinde gerçekleştirilen ihalelerden 2005/189463 İKN’li “189 Kişi ile 2 Ay Süreli Malzemeli Temizlik Bakım Hizmeti Alımı” ve 2005/172717 İKN’li “171 Kişilik Malzemeli Temizlik ve Bakım Hizmeti Alımı” ihalelerine YNR Grup Ltd. Şti.’nin Validebağ Devlet Hastanesinden alınan iş deneyim belgesini sunarak iştirak ettiği belirtilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul