İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-494
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :143
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-494
Şikayetçi:
 Avrupa Grubu Temizlik Gıda Yem. Ür. San.-Seven İnşaat Temz. Turz. ve Tic. A.Ş., Orta Mahalle Lale Sokak No: 36/2 Bayrampaşa / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. No: 5/2 34080 Horhor Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37587
Başvuruya konu ihale:
 2007/119750 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.24.12.G014/2007-91E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Avrupa Grubu Temizlik Gıda Yem. Ür. San.-Seven İnşaat Temz. Turz. ve Tic. A.Ş.’nin 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37587 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında birkaç firma tarafından üretilen, maliyeti çok yüksek olan malzemelerin istenmesi ve TSE standartlarının çok ötesine geçilerek malzeme tarif edilmesi nedeniyle üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklifinin asgari maliyet hesaplamasına göre malzeme ve diğer maliyetleri karşılamasının mümkün olmadığı, idarece ihale günü kesinleşmiş ihale kararının alındığı, aşırı düşük sorgulaması yapılmadan böyle kapsamlı bir ihalenin sonuçlandırılmaması gerektiği, kendi tekliflerinin maliyetleri karşılayan en uygun teklif olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; iki proje müdürü için % 220, 4 porje müdür yardımcısı için % 125, 29 eğitim ve denetim şefi için % 80, 672 vasıfsız eleman için % 5 brüt asgari ücretin fazlası ücret belirlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin 26.3.3 maddesinde; Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılacak gün ve personel sayıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

BİRİMİ

EĞİTİM- DENETİM ŞEFİ

VASIFSIZ

ELEMAN

TATİL

GÜN SAYISI

 

 

2008

2009

2008

2009

2008

2009

İstanbul Tıp Fak.

4

4

140

140

13,5

13,5

Cerrahpaşa Tıp Fak.

4

4

140

140

13,5

13,5

Kardiyoloji Ens.

1

1

10

10

13,5

13,5

Onkoloji Ens.

1

1

8

8

13,5

13,5

Diş Hekimliği Fak.

0

0

0

0

0

0

Deneysel Tıp Arşt.

Ens.

0

0

0

0

0

0

 

Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre giyim ve malzeme hariç yapılan maliyet hesaplamasında; 18.815.765,93 YTL asgari işçilik maliyeti olduğu, idarece yaklaşık maliyette öngörülen malzeme, ilaçlama ve amortismana tabi olmayan ekipman  bedelinin 1.397.245,20 YTL olduğu, her iki maliyet toplamının 20.213.011,13 YTL olduğu, üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklif fiyatının ise 19.699.000,00 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarece asgari işçilik maliyeti dikkate alınarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük sorgulaması yapıldıktan sonra karar verilmesi gerekirken sorgulama yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulu’nun 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-232 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek işlemler olduğu tespit edildiğinden düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmekle birlikte, şikayete konu ihaleye ilişkin olarak ihale işlemleri ve ihale kararının 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-232 sayılı Kurul kararıyla dokümana yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine iptal edildiği anlaşıldığından iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul