İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-506
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :156
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-506
Şikayetçi:
 Büner Temizlik İnş. Nakliye Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Kürkçüoğlu İşhanı Kat.2 No: 203 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa-Yenişehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Cad. No: 14 16900 Yenişehir / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38767
Başvuruya konu ihale:
 2007/177248 İhale Kayıt Numaralı “Vasıflı Personel Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 06.26.13.G020/2008-04E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa-Yenişehir Belediye Başkanlığı’nca 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Vasıflı Personel Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Büner Temizlik İnş. Nakliye Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38767 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede; ihale üzerinde bırakılan Yenişehir Ekmek San. A.Ş firmasının teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, anılan teklifin bu haliyle kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 ncü maddesinde; “Ayrıca işçilere;

a)Aylık 104.-YTL yemek ücreti nakit verilecek ve bordroda gösterilecek,

b)Bilgisayar işletmenlerine en az brüt asgari ücretin 200.-YTL fazlası ödeme  yapılacaktır.

c)Sekreterlere en az brüt asgari ücretin 65.-YTL fazlası ödeme yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalenin 5 adet bilgisayar işletmeni ve 2 adet sekreter hizmet alım işi olduğu, anılan ihalede 4 adet doküman satın alındığı, 2 isteklinin teklif sunduğu, ihalede idarece ekonomik açıdan avantajlı birinci ve ikinci teklifin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalenin 14.12.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, 2007 yılı asgari ücret ve yukarıda anılan düzenlemeler dikkate alındığında asgari işçilik maliyetinin; 5 adet bilgisayar işletmeni için 66.347,86.-YTL, 2 adet sekreter hizmet alım işi için 22.484,57.-YTL olduğu, toplam asgari işçilik maliyetinin  66.347,86+22.484,57=88.832,43.-YTL olması gerektiği belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan “Yenişehir Ekmek San. A.Ş” firmasının teklifinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı görüldüğünden idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.   

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul