İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-543
  • Toplantı No: 2008/07
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/07
Gündem No :46
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-543
Şikayetçi:
 Kosifler Tem. İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti, İçerenköy Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Kaya İşmerkezi Nu:16 K:2 Kadıköy/İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği, Fatih Mah. Ihlamur Sok. Karacasu/BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38879
Başvuruya konu ihale:
 2007/171634 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.26.02.0177/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Kosifler  Tem.  İnş. Oto.  San. Tic. Ltd. Şti’nin 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38879 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim bedelinin ayni olarak ödeneceği ve ayrıca 67 adet dikilmiş takımın muayene komisyonuna teslim edileceğinin belirtildiği, bu sebeple tekliflerini sağlıklı bir şekilde oluşturamadıkları,  

 

            2) Çalışılacak olan resmi ve dini bayram günlerinin 12 gün olarak belirtildiği ancak bunun 13,5 gün olması gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Giyim bedeli ayni olarak ödenecektir. (Alpaka kumaştan idarenin belirleyeceği renkte, dikilmiş olarak 67 adet önlük Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin ihale konusu işte çalışacak personelin kıyafetlerini işe başlamadan önce kontrol edip, şartnameye uygun olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmasında mevzuata aykırılık görülmediğinden, idare tarafından kıyafetin sayı ve özellikleri belirtildiğinden ve idarenin kıyafet konusunda yazlık – kışlık kıyafet ayrımı yapma zorunluluğu olmadığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

  

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.4 maddesinde 12 gün tatil günü olarak belirlenmiş ve tatilde çalışacak personel sayısı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 

Tatil Günleri                                                                            Kişi x Gün

Yılbaşı                                                            1 gün               15 x 1 = 15

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı    1 gün               15 x 1 = 15

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı       1 gün               16 x 1 = 16

Zafer Bayramı                                                 1 gün               15 x 1 = 15

Ramazan Bayramı                                           1.gün               16 x 1 = 16

Ramazan Bayramı                                           2.gün               15 x 1 = 15

Ramazan Bayramı                                           3.gün               16 x 1 = 16

Cumhuriyet Bayramı                                        1 gün               15 x 1 = 15

Kurban Bayramı                                              1.gün               15 x 1 = 15

Kurban Bayramı                                              2.gün               16 x 1 = 16

Kurban Bayramı                                              3.gün               15 x 1 = 15

Kurban Bayramı                                              4.gün               16 x 1 = 16

Toplam                                                                                              = 185

 

            İdare şikayete cevap yazısında söz konusu maddenin iş akışına göre düzenleneceğini belirtmiştir.

 

            İdari şartnamede tatil gün sayısı ve hangi tatilde kaç personelin çalışacağı hususu ayrıntılı olarak yer aldığı ve düzenlemenin isteklileri tekliflerini verirken tereddüte düşürecek nitelikte olmadığı görüldüğünden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul