İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-544
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :45
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-544
Şikayetçi:
 Şerdil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Selahattin Eyyubi Mahallesi M.Akif Ersoy Caddesi 2.Okumuş Apt. Nu:3 K:2 Şanlıurfa
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği, Fatih Mah. Ihlamur Sok. Karacasu/BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 385
Başvuruya konu ihale:
 2007/171634 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.00.88.0177/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliğince 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Şerdil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 385 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare ihaleye teklif veren isteklilerden Orhan Med. San. Tic. Ltd. Şti., Ayzem Tem. Tic. Ltd. Şti., Sis-Tem San. Tic. Ltd. Şti., Yazar San. Tic. Ltd. Şti. – MCA Bilgi İşlem Ltd. Şti Ortak Girişimi ve Adalı Güv. Opt. San. Tic. Ltd. Şti.’den tekliflerine ilişkin yazılı açıklama istemiştir.

 

           

 

Orhan Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklaması şöyledir:

 

                        İşçilik maliyeti yol ve sözleşme gideri dahil                    : 658.607,20

                        Giyim bedeli                                                                :            0,67

                        Toplam                                                                       : 658.607,87 YTL

 

            İhale üzerine bırakılan Orhan Med. San. Tic. Ltd. Şti. yaptığı açıklamada bir personelin giyim bedelini 0,01 YTL olarak öngörmüş ve buna ait proforma faturayı sunmuştur.

 

            Ayzem Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklaması şöyledir:

 

                        İşçilik maliyeti yol ve sözleşme gideri dahil                    : 658.608,21

Giyim bedeli                                                               :          33,50   

                        Toplam                                                                       : 658.641,71 YTL

 

Ayzem Tem. Tic. Ltd. Şti. yaptığı açıklamada bir personelin giyim bedelini 0,50 YTL olarak öngörmüş ve buna ait proforma faturayı sunmuştur.

 

 

Sis-Tem San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklaması şöyledir:

 

                        İşçilik maliyeti yol ve sözleşme gideri dahil                    : 658.609,21

Giyim bedeli                                                               :          67,00   

            Toplam                                                                       : 658.676,21 YTL

 

Sis-Tem San. Tic. Ltd. Şti. yaptığı açıklamada bir personelin giyim bedelini 1,00 YTL olarak öngörmüş ve buna ait proforma faturayı sunmuştur.

 

Yazar San. Tic. Ltd. Şti. – MCA Bilgi İşlem Ltd. Şti Ortak Girişimi’nin açıklaması şöyledir:

 

İşçilik maliyeti yol ve sözleşme gideri dahil                   : 658.611,22

Giyim bedeli                                                               :        129,98   

            Toplam                                                                       : 658.741,20 YTL

 

Yazar San. Tic. Ltd. Şti. – MCA Bilgi İşlem Ltd. Şti Ortak Girişimi yaptığı açıklamada bir personelin giyim bedelini 1,94 YTL olarak öngörmüş ve buna ait proforma faturayı sunmuştur.

 

Adalı Güv. Opt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklaması şöyledir:

 

İşçilik maliyeti yol ve sözleşme gideri dahil                   : 658.615,24

Giyim bedeli                                                               :        268,00

Firma karı                                                                   :            0,76   

            Toplam                                                                       : 658.884,00 YTL

 

Adalı Güv. Opt. San. Tic. Ltd. Şti. yaptığı açıklamada bir personelin giyim bedelini 4 YTL olarak öngörmüş ve buna ait proforma faturayı sunmuştur.

 

           

 

 

Yapılan hesaplamalar sonucunda ihalede teklif edilmesi gereken yol bedeli ve sözleşme gideri dahil asgari maliyet 658.607,20 YTL’dir.

 

İhale üzerine bırakılan Orhan Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim bedeli olarak teklif ettiği 0,01 YTL, ile söz konusu giyim maliyetinin karşılanması hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, anılan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, idarenin hayatın olağan akışı, genel hayat tecrübeleri ve piyasa kouşullarını da dikkate alarak teklifleri yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul