İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-568
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :77
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-568
Şikayetçi:
 Necdet SERTKAYA, İstiklal Mahallesi Şehzade Cad. Mihraç Sokak Nu 36/1.B Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sermaye Piyasası Kurumu Başkanlığı, Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 06530 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3007
Başvuruya konu ihale:
 2006/171982 İhale Kayıt Numaralı “Sermaye Piyasası Kurumu Ankara Hizmet Binasını Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 08.04.07.0202/2008-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sermaye Piyasası Kurumu Başkanlığı tarafından 18.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sermaye Piyasası Kurumu Ankara Hizmet Binasını Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Necdet SERTKAYA’nın 28.01.2008 tarih ve 3007 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

  Dilekçenin Başbakanlığa gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Sermaye Piyasası Kurulunun Ankara hizmet binasının temizlik işinin 12.01.2007 tarihinden itibaren Tem-Ser Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından sözleşmeye bağlı olarak yürütüldüğü, işin temizlik işi olduğu, buna rağmen Kurul başkanı Prof. Dr. Turan Erol’un temizlik firmasının 6-7 personelini evinin temizliğinde ve yakınlarının arabayla taşınmasında olduğu gibi kendi özel işlerinde kullandığı, firma tarafından getirilen ve başkanın özel işlerinde çalıştırılan personelin bizzat başkan tarafından seçildiği, özel kalem müdürünün bu kişileri usulsüzlüklerin ifşa edilmemesi için sık sık tehdit ettiği, yapılanların Kamu İhale Kanununa ve Ceza Kanununa aykırı olduğu iddia edilmektedir. 

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru konusu hususların sözleşmeye bağlanan bir hizmet alımının yürütülmesine ilişkin olduğu tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinde Kurumun incelemeye ilişkin görev ve yetkisinin ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak olarak belirlenmiş olması karşısında, başvuru ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

  Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

          İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak şikayet dilekçesi ve eklerinin Başbakanlığa  gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul