İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-575
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :86
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-575
Şikayetçi:
 Ansa Lab. Hiz. Dan. Gıda İnş. Tur. Teks. Tem. Oto. İç Ve Dış Tic. San. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. Fatih Mehmet ERDURAN Reşit Galip Cad. Fıskiye Sok. No:12/3 Gaziosmanpaşa-Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,Atatürk Bulvarı No:191/b Kavaklıdere/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 967
Başvuruya konu ihale:
 2007/168167 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı İle Servis ve Sonrası Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 08.01.35.0207/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca 29.11.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı İle Servis ve Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Ansa Lab. Hiz. Dan. Gıda İnş. Tur. Teks. Tem. Oto. İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, Ansa Lab. Hiz. Dan. Gıda İnş. Tur. Teks. Tem. Oto. İç Ve Dış Tic. San. Ltd. Şti., Vekili Av. Fatih Mehmet ERDURAN’ın 10.01.2008 tarih ve 967 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin “Yemekhane İle İlgili Yükümlülükler” başlıklı bölümünün 18 inci maddesinde; “Akşam mesaiye kalan personele 4 çeşit yemek verilecek olup, fiyatı öğle yemeği fiyatının %50 si olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından öğle yemeği birim fiyatının 4,29 YTL, akşam yemeği birim fiyatının 2,15 YTL olarak verildiği, akşam yemeği birim fiyatının öğle yemeği birim fiyatının yarısından fazla olduğu bu nedenle ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin teknik şartnameye uymadığı iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

       Teknik şartnamenin “Yemekhane ile İlgili Yükümlülükler” başlıklı bölümünün 18 inci maddesinde; “Akşam mesaiye kalan personele 4 çeşit yemek verilecek olup, fiyatı öğle yemeği fiyatının %50 si olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun “Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama” başlıklı 2 nci maddesinin 2 inci fıkrasında; “Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.” hükmü düzenlenmiştir. Ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce düzenlenen (Sıra No:21) Genel Tebliğin III nolu başlığının 3 üncü paragrafında; “Belge ve cetvellerin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden düzenlenmesinde veya belge ve cetvellerdeki Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinde, yarım yeni kuruş ve üzerindeki değerler bir yeni kuruşa tamamlanacak, yarım yeni kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşümü ve yeni kuruşa tamamlama işlemleri birim fiyatlarda değil işlem sonuçlarında ve ödeme aşamalarında gerçekleştirilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden ihale üzerinde kalan isteklinin öğle yemeğine birim fiyat olarak 4,29YTL teklif ettiği, 4,29YTL’nin yarı fiyatının 2,145YTL olduğu, kuruş hanesi 2 basamaklı olacağı için ihale üzerinde kalan isteklinin 2,145YTL yi 2,15YTL ye yuvarladığı, akşam yemeği için toplam kişi sayısının 17.640 olduğu, isteklinin yuvarlama işlemini birim fiyatta yaptığı, yuvarlama işlemi toplam fiyatta değil birim fiyatta yapıldığı için bu işlem yukarıdaki tebliğ düzenlemesine aykırı olsa da, yuvarlanmamış akşam yemeği birim fiyatı toplam kişi sayısı ile çarpılsaydı ihale yine adı geçen istekli üzerinde kalacağı için Tebliğ düzenlemesine yapılan aykırılık ihalenin sonucuna etkili bulunmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul