İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-577
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :88
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-577
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem San. ve Dış Tic. A.Ş. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A 4 Blok No:4 İkitelli Küçükçekmece / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi Baştabipliği Ulucanlar Cad. No: 59 06240 Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38564
Başvuruya konu ihale:
 2007/69676 İhale Kayıt Numaralı “HYBS Kullanım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.25.75.G012/2008-95E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi Baştabipliği’nce 03.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “HYBS Kullanım Hizmet Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38564 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihalenin kendileri üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kemal Çağlar Özel Güv. Sis. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Kamu İhale Kurumuna itirazı üzerine düzeltici işlem kararı verildiği, idarece firmalarından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Kemal Çağlar Özel Güv. Sis. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine idarenin cevabında şikayetlerinin süre açısından uygun görülmediğinin bildirildiği, firmalarından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece Kamu İhale Kurulunun 08.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3295 sayılı kararı sonucu 05.11.2007 tarihli komisyon kararı ile Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İşlem Oto. Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş.’nin teklif etmiş olduğu 613.000,00 YTL bedelin asgari işçilik maliyeti altında kaldığından, en az teklif etmesi gereken bedelin 613.211,21 YTL olması ve giysi giderinin ise ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu firmanın değerlendirme dışı bırakılmasına ihalenin Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            Bu durumda, başvuru sahibi Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İşlem Oto. Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı ve giysi gideri için teklifinde bir bedel kalmadığı anlaşıldığından  iddia yerinde bulunmamıştır.  

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul