İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-580
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :160
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-580
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Müdürlüğü, Yeşilpınar Akşemsettin Mah. Elmas Sok. No: 1 Alibeyköy- Eyüp/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 680
Başvuruya konu ihale:
 2007/182711 İhale Kayıt Numaralı “130 Personelli 2008 Yılı Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Bando Gösterileri Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.26.30.G014/2008-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Müdürlüğü tarafından 01.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “130 Personelli 2008 Yılı Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Bando Gösterileri  Personel  Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak 31.12.2007 tarih ve 680 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Başkanlık İstemi´ne konu haberlerde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, yapılan inceleme neticesinde iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başkanlık İstemi´ne konu haber yazılarında özetle;

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büyük tartışma yaratan 168 sanatçının ihale yoluyla alınmasından sonra şimdi de Türk Sanat Müziği solistini ihale yoluyla almaya hazırlandığı,

 

Büyükşehir Belediyesinin 1 Ocak 2008 tarihinde yapılacak ihale ile 130 personelli Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Bando Gösteri Personeli alacağı, ihale kapsamında, müzik eğitimi veren en az lise veya dengi okul mezunu, nota bilen, Türkçe ve yabancı dilde şarkılar okuyan, iki yıl sahne veya konser tecrübesi olan 4 solistin de alınacağı,

 

İhalede genel yönetici pozisyonunda asgari lise veya dengi okul mezunu 1 kişi, mehteran takımı için 1 çorbacıbaşı, 1 mehterbaşı, 1 çevgenbaşı, 1 zurnazenbaşı, 1 boruzenbaşı, 1 nakkarezenbaşı, 1 zilzenbaşı, 1 davulzenbaşı, 1 köszen, 11 cevgani, 5 zurnazen, 5 boruzen, 5 nakkarezen, 5 zilzen, 5 davulzen, 3 sancaktar, 2 zırhlı muhafız, 8 tuğcu, iki kişi tuğ, 2 kös yedeği olmak üzere toplam 61 personel alınacağı,

 

İhalenin Kent Orkestrası Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği, ihale kapsamında 1 mehter takımı, 1 bando, Türk Sanat ve Halk Müziği Topluluğu, 5 sahne düzenleyici ve 1 ses teknisyeninin bir yıl süreyle çeşitli etkinliklerde görev yapacağı, Mehteran Takımı için 61, bando için 28 kişi alınacağı, Türk Sanat Müziği Topluluğunun ise 13 kişiden oluşacağı, 9 kişilik Türk Halk Müziği Topluluğunda 1 kişinin ritm saz, 4 kişinin bağlama, 1 kişinin balaban (mey), 1 kişinin kabak kemane, 1 kişinin tar, 1 kişinin de kaval çalacağı,

Bando, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Topluluklarında  görev alacak kişilerin kullandıkları enstrümanda en az 3 yıl uygulama tecrübesi olan veya müzik eğitimi veren, asgari lise veya dengi okul mezunu olması şartının aranacağı, açık ihale yöntemiyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenlerin benzer iş olarak, her türlü konser, kültürel veya turizm organizasyonları yapmış olmaları ya da bu işlerde personel çalıştırmış olmaları gerektiği belirtilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Gazete haberi içeriğindeki Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunması nedeniyle  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci  maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluştuğu anlaşıldığından  iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2) Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul