İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-598
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :155
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-598
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No: 62 34010 Merter Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 665
Başvuruya konu ihale:
 2007/193116 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.25.22.0171/2008-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü tarafından 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları” ihalesine ilişkin olarak 25.12.2007 tarih ve 665 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Başkanlık İstemi´ne konu haberlerde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başkanlık istemine konu gazete haberlerinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’ne sanatçı almak için akıllara durgunluk verecek bir yöntem seçerek Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile hizmet alımı ihalesine çıktığı, 28 Ocak’ta yapılacak olan en düşük fiyat esasının uygulanacağı bu ihaleye göre taban fiyat 2.8 milyon YTL olacak ihaleyle 168 adet sanatçı ve teknik eleman alınacağı, kadroda yer alacak 5 oyuncunun da tiyatro çevresinde ‘tanınmış’ ve ‘kabul görmüş’ olmaları koşulunun arandığı,  

 

Söz konusu ihalenin yıllarını tiyatroya vermiş ünlü oyuncuları kızdırdığı, ihaleyle sanatçı alınmasının dehşet verici olduğu, sanat anlamında bir şirkete bağlı olunamayacağı, ihaleyle sanatçı alımının dünyada eşi görülmeyen bir uygulama olduğu, böyle bir sistemin işlemesinin mümkün olmadığı, sanatçıların sınavla alınabileceği, tiyatro sanatçısının düz işçi ile aynı kefeye konulamayacağı, sanatçıya kaldırım taşı muamelesi yapılmasının anlaşılır bir şey olmadığı, kriterlerin çok çirkin olduğu, ihalede düzenlenen istisnai rollere ilişkin kararı kimlerin vereceği, konservatuar mezunu olmayan kişilerin çok yetenekli de olsalar ihaleye giremeyeceği, ihaleye kimin katılacağı, taşeron şirketlerin kim olduğu, bu taşeron firmalar arasında Kültür A.Ş.’nin de yerini alacağı ve benzeri yorumlarda bulunulduğu, 25.12.2007 tarihli Sabahla Günaydın Gazetesi haber yazısında ayrıca Şehir Tiyatrolarının artık oyuncularını ihale usulü ile alındığı, iki yıldır bu ihalelerin yapıldığı ve benzeri haberlere yer verildiğinin görüldüğü, anılan ihaleye ilişkin olarak Kuruma şikayet başvurusunda bulunulmadığının anlaşıldığı belirtilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul