İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-712
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :82
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-712
Şikayetçi:
 Avrupa Grubu Tem. Gıda Yemek Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti, Orta Mahalle Lale Sokak No: 36/2 Bayrampaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas Numune Hastanesi Baştabipliği, Rahmi Günay Caddesi SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38904
Başvuruya konu ihale:
 2007/166652 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılı Malzemeli Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.26.20.0171/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sivas Numune Hastanesi Baştabipliği’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008-2009 Yılı Malzemeli Genel Temizlik ihalesine ilişkin olarak Avrupa  Grubu  Tem. Gıda Yemek  Üretim  San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38904 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu ihalenin, giyim ve temizlik malzemeleri hariç % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin 4.185.722,03 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının ise, 4.226.628,20 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyeti ile arasında 40.906,17 YTL lik bir fark bulunduğu,

 

Bu miktar ile yüklenicinin 940 adet giyim giderini, bunun dışında teknik şartnamede belirtilen ve 20.12.2007 tarihli zeyilname ile miktarları değiştirilen temizlik malzemelerini karşılaması gerektiğinden, teklifine ilişkin aşırı düşük sorgulaması yapıldığı,

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerin tamamı teklif bileşenlerini belgelere dayandırdığı için açıklamaları uygun bulunularak ihalenin Can-Pak Tem. Hizm. Ltd. Şti.-Global Bilgi İşlem Org. A.Ş. ortak girişimi üzerinde bırakıldığı,

 

İhale üzerinde bırakılan ortak girişimin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, giyim giderleri için Koru Kihracal Giyim Ltd. Şti.’den, 4.653,00 YTL tutarında, temizlik malzemesi giderleri içinde Özata Tem. Turz. Ltd. Şti.’den, 36.108,20 YTL tutarında proforma fatura sunduğu ve bu giderlere ilişkin % 3 sözleşme giderlerini de ekleyerek toplam olarak 4.226.628,20 YTL tutarında teklif sunarak, ihale konusu işi teklif miktarı çerçevesinde gerçekleştirebileceğini belgelendirdiği, açıklamaları ve eki belgelerin yeterli olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul