İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-714
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :85
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-714
Şikayetçi:
 Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. Rasimpaşa Mahallesi Yavuztürk Sokak No: 5/5 34716 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği Osman Yılmaz Mah. İlyasuzuner Cad. No:1 Gebze /KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 126
Başvuruya konu ihale:
 2007/155260 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 45 Kişi İle Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.00.39.0171/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nce 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 45 Kişi İle Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 126 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın belge eksikliği olması ve sunduğu belgelerin yasal gereklilikleri karşılamaması nedeniyle ihale kararının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7 nci maddesinde, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler sayma yoluyla belirlenmiş ve teklif sunan isteklilerin teklif dosyalarında  yer alan belgeler ihale tarihi olan 05.11.2007 tarihinde düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile tespit edilerek tutanağa bağlandığı görülmüştür.

 

Bu tutanağa göre Akıncılar Koruma ve Güvenlik Ltd. Şti. dışındaki isteklilerin belgelerinin tam olduğu belirlenmiş ve ihalede oturumun ikinci aşaması olan belgelerin değerlendirilmesine geçilmiş, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde de, tutanakta belirlenen  belgelerin geçerli olduğuna karar verilmiştir.

 

İddianın hangi belgeye yönelik olduğunun açık olmamasına karşın, ihale üzerinde bırakılan Ayder Özel Güvenlik Ltd. Şti - Alnıaçık Güvelik Hizm Ltd. Şti. ortak girişiminin belgeleri incelenmiş, iş deneyim belgesi, geçici teminat,  verilmesi gereken taahhütnameler, tüzel kişiliğin ispatına yönelik belgeler ile idari şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan diğer belgelerin idare tarafından aslına uygun olduğu onaylanarak Kurumumuza gönderildiği ve tutar gerektiren belgelerin tutarlarının teklifle uyumlu olduğu ve eksik belgesinin de bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifi aşırı düşük olduğu gerekçesiyle teklif bileşenlerinin açıklanması istenilmiş, idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının da belgelere dayandırıldığı görülmüş ve yapılan açıklamanın da usulüne uygun olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul